SVERIGE: Polisen utfärdar varning efter nytt fynd

2023 04 13

En ny livsfarlig drog har beslagtagits.

På torsdagseftermiddagen utfärdar polisen en varning efter att ha beslagtagit en ny livsfarlig drog i Skaraborg.

På förpackningen står det Tramadol, men en teknisk undersökning har visat att det handlar om ett preparat som kan vara mycket farligt att konsumera.

Polisen varnar nu för preparatet och ber allmänheten om tips för att få bort den farliga drogen.

– Vi har i Skaraborg i närtid haft dödsfall där vi inte kan utesluta att den farliga drogen varit en bidragande orsak, säger Morgan Tärning, biträdande chef i östra Skaraborg.

Uppmaning till vuxna

Det narkotiska preparatet som upptäckts uppges vara synnerligen farligt i kombination med alkohol.

Polisen riktar en uppmaning till vuxna på grund av fyndet.

– Vi skulle önska att alla vuxna tar chansen att prata med sina unga anhöriga och varna för riskerna med att inta narkotikaklassade piller eller droger. Att konsumera denna drog kan i värsta fall leda till att man dör, säger Morgan Tärning.

Utredningar pågår

Polisen kan inte bekräfta att personer som avlidit intagit narkotikaklassade preparat men menar att det finns all anledning att utfärda en varning.

Det pågår just nu dödsfallsutredningar för att fastslå orsaken till ett antal dödsfall.

Flera riskfaktorer

Vuxna uppmanas prata med sina barn angående konsumtion av narkotikaklassade preparat.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns flera olika riskfaktorer för barns och ungas narkotikabruk.

– Bland barn och unga som växer upp med olika typer av hälsomässiga, familjerelaterade, sociala eller ekonomiska svårigheter är det fler som senare i livet får narkotikarelaterade problem, förklarar myndigheten.

Behöver kunna identifiera

Arbetet med att förebygga beroende bland ungdomar handlar om att skapa strukturer för att kunna identifiera barn och unga i behov och kunna sätta in rätt stöd i god tid.

– Stöd till familjer och att arbeta för att minska stigmatisering kring både adhd och annan psykisk ohälsa kan vara viktigt för att minska risken för framtida problem med hälsan och det sociala livet, framhåller FHM.

Foto: Polisen Malmö, FB

Text: Redaktionen