SVERIGE: Polisen uppmanar – ta ur hörlurarna

2023 07 28

Polisen riktar en tydlig uppmaning till allmänheten.

På grund av det försämrade säkerhetsläget i Sverige har ett antal åtgärder satts i fokus.

Bland annat har statsminister Ulf Kristersson (M) gett i uppdrag till 15 myndigheter att arbeta mer mer terrorskydd.

Dessutom har Stockholmspolisen utrustats med automatvapen för att vara beredda på ett potentiellt terrordåd.

Nu riktas även en uppmaning till allmänheten, rapporterar SVT.

“Ta ur hörlurarna”

Polisen rekommenderar allmänheten att vara uppmärksam i folksamlingar.

Det kan vara en bra idé att ta ur sina hörlurar för att öka vaksamheten, menar polisens presstalesperson Thomas Fuxborg.

– Ta ut hörlurarna, annars hör du inte vad som händer runt omkring dig, säger han till SVT.

– Det handlar om att höja den mentala medvetenheten om att det skulle kunna hända någonting och då är vår uppgift att förhindra eller förebygga det, och att ingripa ifall det händer.

Samarbete viktigt

Fuxborg förklarar vidare att det ofta är allmänheten som hjälper polisen i arbetet med att förhindra möjliga terrorbrott.

Polisen uppmanar allmänheten att höra av sig om man märker av någonting avvikande, och beskriver samarbetet mellan civilsamhället och polisen som extra viktigt.

Olika samarbetsområden

Det är Säkerhetspolisen som har det huvudsakliga ansvaret när det kommer till arbetet kring terror.

De samarbetar med olika myndigheter och över gränser för att säkerställa säkerheten.

– Nationellt samarbetar Säkerhetspolisen främst med underrättelsemyndigheter och brottsbekämpande organ som Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Försvarets radioanstalt, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, förklarar Säpo.

Kontakt med utlandet

Säpo har även löpande kontakt med flera betydande aktörer och organ utomlands, däribland Europol.

– Händelser i utlandet kan få konsekvenser i Sverige och kan komma att påverka den nationella hotbilden och säkerheten. Det är därför viktigt att Säkerhetspolisen har ett väl utvecklat samarbete med våra samverkanspartners.

Foto: R. Kemy

Text: Redaktionen