SVERIGE: Polis åtalas – avslöjad av sexchatt

2022 12 01

En polis i Uppsala kommun är skäligen misstänkt för ringa barnpornografibrott.

I Uppsala har en manlig polis åtalats för ringa barnpornografibrott.

I polisens förundersökning framgår att mannen skrivit om en bild han sett, rapporterar SVT.

Gillar magra pattlösa, skriver han i en privat sexchatt.

Han misstänks ha tagit emot och tittat på bilder som föreställer sexuella övergrepp mot barn.

Nekar till brott

Mannen medger händelseförloppet men nekar till att ha gjort sig skyldig till något brott.

I förhör har han uppgett att han mottagit bilderna men stängt ner chatten omedelbart efter att ha sett övergreppet.

Själv understryker mannen att han varken “sökt efter någon barnporr eller engagerat sig i någon barnporr”.

Inte ett sexualbrott

Barnpornografibrott finns med i kapitel 16 i brottsbalken om brott mot allmän ordning.

– Det är därmed inte ett sexualbrott i brottsbalkens mening, även om kopplingen till sexualbrott mot barn är tydlig, uppger Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten menar även att barn måste skyddas i dessa utsatta situationer.

– Brottet har dubbla skyddsobjekt och syftar till att skydda både det avbildade barnet och barn i allmänhet från att kränkas, framhåller de på sin hemsida.

Kan ge fängelsestraff

Brottet i fråga handlar om att sprida, skildra eller betrakta dokumenterade sexuella övergrepp mot barn.

Samtliga definitioner av barnpornografi brott kan leda till fängelse, uppger Polismyndigheten på sin hemsida.

– Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt barnpornografibrott ger fängelse i lägst ett år och högst sex år, förklarar Polisen.

Polisen förklarar även hur begreppet “barn” definieras i sammanhanget.

– Med barn menar man en person vars pubertetsutveckling inte är avslutad eller när det framgår av bilden eller omständigheterna kring den, att personen är under 18 år, uppger de.

Kopplas till chatten

Stämningsansökan visar att polisen kunnat koppla mannen till chatten.

Det kan även styrka att han tidigare mottagit barnpornografiska bilder, och att det handlar om brott som idag är preskriberade.

Bilden i fråga ska ha skickats i en privat sexchatt i mars förra året.

Foto: Polisen Malmö

Text: Redaktionen