SVERIGE: Pekar ut orsak bakom kärnkraftsskada

2022 09 20

Utredningen om vad som orsakade skadan på Ringhals reaktor 4 är klar.

Det var i augusti som beskedet kom att reaktor 4 i kärnkraftverket Ringhals behövde stängas ned.

Reaktorn hade varit avställd på grund av att ett underhållsarbete, men problem uppstod när den skulle återstartas.

Beskedet var att den inte skulle komma igång igen förrän i november, någonting som förra veckan sedan förlängdes till sista januari.

"Kombination av olika faktorer"

Nu är utredningen färdig och ska ge svar på vad det är för typ av skada som drabbade reaktor 4, rapporterar Sveriges Radio.

Svaret består i en “kombination av olika faktorer” – där bland annat den mänskliga faktorn pekas ut som en av dem.

Fåordig vd

Ringhals vd Björn Linde är dock fåordig om detaljer kring händelseförloppet.

– Det finns ett antal barriärer på vägen för att förhindra att sådant här sker, men i det här fallet så skedde det i vilket fall, säger han till SR.

Bristfälliga instruktioner

Enligt uppgifter till Ny Teknik ska instruktioner och arbetssätt ha varit otydliga i samband med återstarten, någonting som enligt tidningen bidrog till felet.

Dessa ska nu ha åtgärdats.

– Det som har förtydligats är att man inte ska föregå instruktionen. Man ska göra allt i den sekvens som det står i instruktionen. Det är långa checklistor som anger exakt när allt ska göras och i vilken ordning och sedan signar man av att man har gjort varje moment, säger Anna Collin, presschef på Ringhals, till Ny Teknik.

"Inget tekniskt fallerade"

Björn Linde vill dock inte bekräfta att så var fallet, men medger att det är en del av förklaringen.

– Det är för enkelt att säga att det var så, det beror på flera faktorer. Det är inte någonting tekniskt som har fallerat, och då återstår instruktioner, rutiner, processer och hur man agerar utifrån dem. Det är där felet har uppstått, men det är en kombination av faktorer, säger han till SR.

Tryckhållare skadades

Det står dock klart att det var en tryckhållare som skadades, en av de större komponenterna i reaktorn. 

I ett normalläge är halva tryckhållaren fylld med vatten, men i samband med underhållsarbetet i augusti hade den tömts.

När ett test skulle genomföras kan det förenklat förklaras som att man tryckte på fel knapp – elektriska värmare överhettades och tryckhållaren skadades.

"Olyckligt"

Över 100 personer arbetar med att lösa problemet, vilket förväntas ta flera månader och inte vara färdigt förrän i början av nästa år.

– Det är naturligtvis olyckligt, för vi vet att kärnkraften är behövd i södra Sverige så det är verkligen inte vad vi önskade oss. Nu lägger vi fullt fokus på att få ordning på det här och återställa anläggningen så den kan starta igen, säger Anna Collin till Dagens Nyheter.

Foto: Vattenfall

Text: Redaktionen