SVERIGE: Över en miljon människor riskerar oanat bakslag

2022 10 19

Den M-ledda regeringen vill tillsammans med Sverigedemokraterna införa ett enda elprisområde i hela Sverige.

Det framgår i det så kallade Tidöavtalet och skulle innebära att alla i Sverige betalar samma pris för el.

Men åtgärden sågas av elmarknadsanalytikern Bengt Ekenstierna, med lång erfarenhet från elbranschen, rapporterar SVT.

Enligt experten skulle Norrland, med 1,2 miljoner invånare, behöva ta smällen vid en sådan förändring.

"Markant högre pris"

Bengt Ekenstierna menar att det inte löser problemet med höga elpriser i Skåne om man slår samman elprisområdena.

– Det skulle leda till ett markant högre pris i Norrland samtidigt som elpriset i södra Sverige bara skulle bli lite billigare. Man kan tycka vad man vill om elprisområdena men att slå samman dem löser inte problemet med höga priser, säger elmarknadsanalytikern till SVT.

Kunskapen låg

Han säger även att kunskapen hos makthavare generellt är för låg när det handlar om hur elmarknaden egentligen fungerar.

– De är pressade att visa handlingskraft, säger han till kanalen.

Tillsammans med tio andra elanalytiker har han istället tagit fram “Beken-modellen”, en prissättningsmodell som går ut på att svenska konsumenter enbart ska betala priset det kostar att producera el i Sverige.

Med ett sådant upplägg skulle inte heller svenska folket påverkas av priset på el som importeras men senare exporteras.

Planerar högkostnadsskydd

Utöver att slopa dagens fyra elprisområden och ersätta det med ett enda för hela landet har den nya regeringen fler planer på hur man ska underlätta för de hushåll som drabbas av de höga elrpiserna.

En är det högkostnadsskydd som M-regeringen vill ha på plats redan 15 november.

– Vi ska göra allt vi kan för att påskynda den processen, sade numera vice statsminister samt energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) på en pressträff förra veckan.

Kan dröja

Det är dock inte säkert att högkostnadsskyddet är på plats vid det uttalade datumet, enligt Malin Stridh, avdelningschef för elmarknad på Svenska Kraftnät som har fått uppdraget av regeringen.

Vi har inte sett det som att vi måste vänta till den 15 november, och utifrån att vi har lagt full fokus på det här så kan jag inte riktigt se vad vi skulle kunna göra mer. Vår ambition har varit att göra det så snabbt som möjligt, säger hon till DN.

Foto: S. Panel

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen