SVERIGE: Oroväckande smitta sprids – dödar hundar

2022 11 26

Flera hundar har avlidit efter att ha smittats av en bakteriesjukdom.

Sjukdomen leptospiros sprider sig i södra Sverige och angriper hundarnas lever och njurar, rapporterar Aftonbladet.

I ett antal dokumenterade fall har sjukdomen haft en dödlig utgång för hundarna.

Tre hundar har dött på Gotland av leptospiros under de senaste veckorna.

Senaste åren har det dykt upp allt fler fall i södra Sverige. 2019 hade vi första anhopningen av fall, men innan dess väldigt sällan, säger Ulrika Sjösten, veterinär på Gotland.

Sprids av råttor

Leptospiros har tidigare varit ovanligt på nordligare breddgrader, men klimatförändringarna kan leda till fler fall.

Man misstänker att det är vädret. Att det är de milda och fuktiga höstarna som gör att bakterien trivs och ligger kvar. Den vill ha fukt och värme, fortsätter Sjösten.

Sjukdomen sprids av råttornas urin där bakterier lämnas i stillastående vatten eller fuktig jord.

När hundarna sedan dricker detta vatten tar bakterierna sig in i djuren.

Uppmanas till vaccinering

Leptospiros är vanligare i varmare länder och kan även smitta människor.

Under de senaste åren har fall rapporterats i bland annat Skåne, Stockholm och på västkusten, uppger TV4.

Veterinärer uppmanar att hundar som tillbringar mycket tid ute i naturen bör vaccineras.

Smärtsam död

Även om sjukdomen ofta är symtomfri kan den angripa hundarnas lever och njurar.

Bakterieinfektionen kan leda till en mycket smärtsam död för hundarna.

Leptospiros förutspås bli allt mer vanligt även i Norden till följd av det varmare klimatet.

Kan överföras till människor

Leptospiros är en så kallad zoonos, vilket innebär att det kan överföras mellan djur och människor, skriver Folkhälsomyndigheten.

– Smittämnet kan tränga in i små sår eller rispor men även via slemhinnor, till exempel mun och ögon. Risk för smitta finns därför vid översvämningar och vattenaktiviteter i sjöar och floder och kontakt med djur, skriver de på sin hemsida.

Leptospiros är även känt som Weils sjukdom och fältfeber. 

Foto: A. Chafik

Text: Redaktionen