SVERIGE: Organisationens besvikelse – köerna är för långa

2023 04 24

Enligt Cancerfonden är väntetiderna inom cancervården fortfarande för långa. 

Det har skett miljardsatsningar inom cancervården för att korta köerna. Trots det så kvarstår problemen, skriver DN. 

– Det är nedslående att se de här siffrorna, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden till tidningen. 

Två miljarder 

År 2015 genomfördes på initiativ av staten och regionerna en stor satsning för att minska köerna till cancervården. Initiativet mottogs med glädje av läkare, forskare och patientorganisationer. 

Regeringen satsade då två miljarder kronor under fyra års tid för att korta köerna, minska de regionala skillnaderna och höja kvaliteten på vården. 

– Vi måste se resultat redan i höst. Vi kommer nu att massivt informera, sa Anders Knape, Sveriges Kommuner och Landstings ordförande till SVT i samband med att satsningen presenterades. 

Ingen uppnår målet 

Målet var att 80 procent av patienterna skulle få vård efter bestämda tidsgränser. 

Idag är det ingen region i Sverige som uppnår målet rapporterar DN. 

Under förra året var det 41 procent som fick operation i tid och 29 procent som uppfyllde målet för strålbehandling.

Vi tycker idén med vårdförloppen i grunden är god. Men idén räcker ju inte om det inte efterlevs. Det har satsats stora ekonomiska resurser på det här, framhåller Årehed Kågström till tidningen. 

Kritiskt för överlevnad 

Situationen är inte helt överraskande för generalsekreteraren, även om hon är oroad.

Tiden mellan diagnos och behandling kan vara kritisk för både överlevnad och livskvalitet för vissa patienter. 

Ville tillföra mer pengar 

Tidigare i år ville Socialdemokraterna i Skåne tillföra 70 miljoner mer till sjukvården för att motverka de långa köerna.

De styrande högerpartierna röstade dock ner förslaget, vilket innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att fortsätta dela ut 55 miljoner i statsbidrag årligen till regionen, framhåller partiet.

Det är väldigt oroväckande att högerstyret fortsätter snåla på cancervården samtidigt som köerna växer. Vi har en cancervård i världsklass, men det hjälper inte patienterna om de inte får tillgång till behandling i tid, säger Anna-Lena Hogerud (S) i ett pressmeddelande. 

Foto: S. Bughdaryan

Text: Redaktionen