SVERIGE: ÖB ger glädjande besked

2023 05 21

Överbefälhavare Micael Bydén uttalar sig om Aurora 23.

Den svenska militärövningen Aurora 23 har nyligen avslutats.

Det var den största militärövningen i Sverige på 30 år, och ett stort deltagande från andra länder har bidragit till att öva på att försvara landet.

Överbefälhavare Micael Bydén menar att övningen är ett styrkebesked.

– Jag får bekräftelser på att vi blir bättre och starkare. Alla de stora betydande målsättningarna med övningen har vi nått, säger han till SvD.

Stärker organisationen

Försvarsmakten har som mål att fördubbla krigsorganisationen till 2035.

Då ska det handla om 120 000 personer, vilket innebär att fyra brigader ska fyllas med soldater bara i armén.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har Sverige ökat satsningarna när det kommer till såväl nationellt som internationellt försvarsarbete.

“Riktigt duktiga”

Bydén medger att det finns svagheter i numerärerna och att det alltjämt finns saker att förbättra, men pekar inte ut kvaliteten som något problem.

– Det vi gör är vi riktigt duktiga på, säger han.

“Kompetent och säkert”

I en rapport från den utvärderingsgrupp som hanterat Aurora 23 framgår att säkerhet legat i fokus och att övningen i stort letts på ett skickligt sätt.

– Aurora 23 har genomförts på ett kompetent och säkert sätt, och både övade och övningsledningen har visat stort engagemang och en påtaglig vilja att nå övningens mål, säger Gunnar Karlson som är chef för utvärderingsgruppen.

Kan samarbeta

Till följd av Rysslands anfallskrig i Ukraina har Sverige ansökt till försvarsorganisationen Nato.

Aurora 23 har involverat deltagare från flera olika länder, någonting som gett erfarenhet när det gäller samarbete över gränserna.

– Jag är otroligt nöjd med övningen. Alla deltagares positiva inställning och professionalism har varit helt avgörande för övningens framgång. Nu har vi på allvar visat att vi kan samarbeta över gränserna och agera tillsammans för att försvara våra värderingar, säger övningsledaren Stefan Andersson enligt Försvarsmakten.

Foto: Antonia Sehlstedt Försvarsmakten

Text: Redaktionen