SVERIGE: Nytt besked om elsparkcyklar – blir märkbar förändring i städerna

2022 06 27

Elsparkcykelbolagen står inför stora ekonomiska utmaningar. 

Företagen som står bakom de elsparkcyklar som finns tillgängliga för allmänheten på gator och torg i många svenska städer tvingas se över sina verksamheter rejält, rapporterar Svenska Dagbladet.

Färre elsparkcyklar i sommar

En direkt konsekvens blir att svenskarna kan behöva leta extra noga för att hitta en ledig elsparkcykel under sommaren.

– Det blir en sommar med färre elsparkcyklar på gatorna, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, till tidningen.

Ekonomiska utmaningar

Flera orsaker ligger bakom minskningen. Bland annat har uppsägningar hos elsparkcykelbolagen duggat tätt, samtidigt som det ställs nya krav på att företagen måste byta fokus från expansion till lönsamhet.

Aktörerna bakom elsparkcyklarna tvingas skära i personalstyrkorna och exempelvis måste Voi minska sina kostnader med en fjärdedel, uppger SvD.

Flera bolag kan slås ut

Förutom att elsparkcyklarna lär bli färre generellt kan även flera bolag tvingas ta bort sina populära transportmedel helt och hållet från gatorna, framför allt i huvudstaden.

– De som inte lyckas nå lönsamhet kommer att slås ut. Vi har en lätt överetablering i antalet aktörer i Stockholm, säger Carl Bergqvist.

Nya regler 1 september

Nyligen behövde elsparkcykelbolagen även konfronteras med en regeländring som påverkar användningen av färdmedlet.

Från och med den 1 september kommer det nämligen inte vara tillåtet att ställa elsparkcyklarna hur som helst på trottoarer och cykelbanor.

– Det får vara slutslängt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till Aftonbladet.

Regeringens förslag

Inom kort kommer regeringen att presentera en ändring i trafikordningen som bland annat kommer att innebära att kommunen och polisen har rätt att forsla bort fordonen om de parkerats fel. Företagen måste sedan betala för att lösa ut elsparkcyklarna.

Samtliga nya regler

Följande nya regler kommer att gälla för användning av elsparkcyklar i Sverige, rapporterar Aftonbladet.

  • Elsparkcyklar får inte längre parkeras på gång– och cykelbanor, annat än vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Kommunerna ansvarar för att sätta upp dessa.
  • Om elsparkcyklar har parkerats eller lämnats på olämplig plats har kommun och polis möjlighet att forsla bort dem. Elsparkcykelföretagen kommer då behöva betala kostnaden som uppstått för bortforslingen.
  • Kommunerna ska kunna meddela lokala undantag från förbudet.
  • Ändringen träder i kraft den 1 september 2022.

Foto: C. Spinnen

Text: Redaktionen