SVERIGE: Populärt berusningsmedel oroar – vill införa reglering

2022 05 27

Antalet personer som berusar sig med lustgasballonger ökar.

Tomma ballonger och patroner i drivor är en vanlig syn på Stockholms gator efter en festnatt, enligt Aftonbladets kartläggning.  

Sjukhusfall ökar

Lustgas används vanligtvis inom sjukvården för smärtlindring vid förlossning och operationer.

Men den senaste tiden har lustgasen fått ett nytt användningsområde.

– På senare år har intresset för lustgas ökat som ett socialt och lite roligare inslag på fester, där man vid lämplig dosering snabbt nyktrar till och inte drabbas av en kraftig “baksmälla” jämfört med alkohol eller andra substanser, skriver en återförsäljare enligt Aftonbladet.

Samtidigt ökar antalet sjukhusfall kopplade till lustgas. Förra året kopplades 50 fall till ett användande av lustgas. En stor ökning.  Mellan 2010 och 2020 kopplades drygt 10 fall per år till lustgas, uppger tidningen med hänvisning till Giftinformationscentralen.

Läkare varnar

Johanna Nordmark Grass, överläkare på Giftinformationscentralen, betonar att det populära berusningsmedlet kan orsaka stor skada. Vid överanvändning förstörs vitamin B12 som människan har i kroppen.

– Vi har haft fall där man blir så svag av nervpåverkan att man inte kunnat gå, och behövt sitta i rullstol. Men det kan också sätta sig på nervsystemet i hjärnan så man får psykoser, depressioner eller ångesttillstånd. Man kan till och med få en demensbild, säger hon till Aftonbladet.

Kräver reglering

Hon tillägger att de flesta fall kan behandlas. En långvarig användning av lustgas kan dock få konsekvenser.

– Om man fortsätter så hjälper det inte att bara att tillföra B12, för den förstörs ju av lustgasen. Men man kan inte säkert lova att det går tillbaka, det finns fall där det inte har gjort det, säger hon till tidningen och tillägger:

– Vi tycker absolut att man borde reglera den här försäljningen.

Säljs på nätet

I dag säljs lustgas fritt på nätet och även på gatorna i Stockholm – Medborgarplatsen och Stureplan är vanliga platser.

Socialminister Lena Hallengren (S) har kommenterat utvecklingen. I ett mejl till Aftonbladet skriver hon att ”användning av lustgas i berusningssyfte måste motverkas”.

– Jag kommer att återkomma i den frågan. Samtidigt har lustgas flera användningsområden och är viktig inom till exempel sjukvården. Därför behöver det göras en grundlig analys av hur en sådan reglering skulle kunna se ut, fastlår Lena Hallengren.

Fakta lustgas

  • Lustgas är dikväveoxid. Den kemiska beteckningen är N2O. Det är en färglös gas som är svagt sötaktig i smak och lukt .
  • Lustgas är ett läkemedel som används som smärtlindring inom vården.
  • Det som används inom vården är lustgas blandat med syrgas. Man andas då in gasblandningen genom en mask. Det är vanligt att använda lustgas när man föder barn. Gasen påverkar hjärnan så att man slappnar av och inte upplever smärta lika starkt.
  • Den första dokumenterade användningen av lustgas i medicinskt syfte (sövning) ägde rum år 1844. Det var den amerikanske tandläkaren Horace Wells (1815-48) som använde lustgas i samband med utdragning av en tand.
  • Lustgas är inte narkotikaklassat.
  • Källa: Drugsmart

Foto: A. Kokab

Text: Redaktionen