SVERIGE: Ny utrustning till Försvarsmakten – ska kunna användas mot civila

2022 12 20

Civila drönare skapar stora säkerhetsproblem i Sverige.

Det finns över en halv miljon drönare av slaget i landet och under de senaste åren har rapporterna strömmat in om flygningar över bland annat skyddsobjekt.

Försvarsmakten har därför kommit till slutsatsen att myndigheten snabbt behöver införskaffa sig förmågan att både upptäcka och verka mot obemannade flygsystem, som till exempel drönare som styrs av civila. Det framgår i ett pressmeddelande.

"Behövs även i fredstider"

Redan innan nyår kommer enheter inom flygpvapnet och marinen ha sin utrustning på plats. Under nästa år kommer systemen är bli tillgängliga för exempelvis hemvärnet.

– Den här förmågan behövs både i fred, i kris och i väpnad konflikt. Det har varit bråttom och tack vare ett intensivt arbete som startade 2018 är vi nu i mål med den här första delen i projektet, som handlar om obemannade flygsystem där drönaren väger under 25 kilo, säger Ulf Lepp, överstelöjtnant och huvudman för Counter Unmanned Aerial Vehicle, C-uas, inom Försvarsmakten.

Köps från Danmark

Processen har gått snabbt och Försvarsmakten köper in sin utrustning från ett danskt företag.

– Det handlar om två system. Det är bärbart och ska gå till förband med bevakningsuppgifter. Det har en enhet som varnar för drönare och en som stör ut den. Systemet heter Wingman och Pitbull och köps från Danmark, säger Ulf Lepp till myndighetens hemsida.

Återkommande säkerhetsbrott

Anledningen till att Försvarsmakten agerar är som sagt att drönare återkommande tagit sig in över anläggningar som bland annat flygbaser och marinbaser de senaste åren.

Planen är nu att dessutom installera än mer kvalificerade och fasta system för att skydda sådana platser i framtiden.

– Försvarsmakten genomför transporter som behöver skyddas från insyn utifrån. Därför köps också fordonsmonterad utrustning för att identifiera och verka mot drönare. Den kommer från samma danska tillverkare och heter Dobberman, framhåller myndigheten i sitt pressmeddelande.

Nya regler 2021

Från och med 1 januari 2021 infördes nya regler för drönarflygning i Sverige. Till exempel behöver man ta ett drönarkort för 130 kronor och registrera sig som operatör i den öppna klassen. Det behövs också särskilt tillstånd för att flyga högre än 120 meter över marken.

De drönare som är under 25 kilo, samma som Försvarsmakten nu rustar sig för att kunna skydda sig mot, behövs emellertid inget tillstånd om de håller sig under nämnda höjdgräns.

– Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film, eller från den lokala flygtrafikledningen vid närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon, framhåller Transportstyrelsen på sin hemsida.

Flyger man över ett skyddsområde kan man göra sig skyldig till brott mot skyddslagen. 

“Våld mot farkosten får då användas om andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt” står det i lagen.

Foto: D. Henrichs resp Försvarsmakten

Text: Redaktionen