SVERIGE: Ny trend på bostadsmarknaden

2023 02 26

En förändring har tagit plats på bostadsmarknaden under den senaste tiden.

Svenska hushåll har under året haft det kämpigt med hög inflation och höga räntor.

Plånboken krymper för många och nu syns en tydlig förändring på bostadsmarknaden.

Allt fler väljer att hyra ut sina egna bostäder, rapporterar Dagens Nyheter.

– Många människor känner av av det har blivit dyrare att leva och att hyra ut hela eller delar av sin bostad är ett sätt att finansiera höjda räntekostnader, skenande elpriser och att helt enkelt få ihop sin privatekonomi, säger Fredrik Strömsten, vd på Blockets uthyrningsplattform av bostäder Qasa.

Kraftig ökning

Hos Blocket och dotterbolaget Qasa har antalet bostadsannonser angående uthyrning ökat med 40 procent under det gångna året.

Procentuellt är det den största förändringen sedan statistiken började mätas.

– Vi ser en ökning i alla åldrar, yngre personer så väl som barnfamiljer och äldre. Vår äldsta hyresvärd är över 90 år och att hyra ut ett rum är kanske det enda sättet för en pensionär att ha råd att bo kvar hemma just nu, säger Fredrik Strömsten.

Där är förändringen störst

I Linköping har den största förändringen skett, där har antalet annonser ökat med 54 procent.

Även i städer som Malmö, Örebro och Jönköping har stora procentuella förändringar skett.

Blocket tror att utvecklingen kommer att fortsätta även under året i och med att fler räntehöjningar väntas.

Vill få ner inflationen

Sveriges Riksbank har höjt styrräntan i Sverige till 3,0 procent i ett försök att få ner den höga inflationen.

De höga räntorna har satt press på svenska konsumenter som kämpar med allt högre levnadskostnader.

Så fungerar det

Riksbankens mål när det kommer till inflationen är att den ska ligga på 2 procent.

När den är för hög, som den varit under det gångna året, kan riksbanken höja styrräntan för att minska konsumtionen.

– En högre styrränta leder till att bankerna i sin tur höjer sina räntor. När bankräntorna stiger handlar människor och företag inte lika mycket eftersom det blir dyrare att låna pengar. Då människor och företag köper färre saker stiger inte priserna, förklarar riksbanken.

Foto: Sigmund

Text: Redaktionen