SVERIGE: Ny postlag – slår hårt mot kriminella

2023 01 03

En ny postlag som trädde i kraft vid årsskiftet gör det svårare för kriminella att skicka illegala varor i brev och paket.

Det bekräftar polisen i ett pressmeddelande.

– Lagändringarna, som trädde i kraft under gårdagen, ger aktörer i postverksamheten möjlighet att bryta sekretessen och lämna uppgifter som rör misstanke om brott till brottsbekämpande myndigheter, skriver myndigheten. 

En viktig pusselbit i kampen mot den organiserade brottsligheten, enligt polisen.

– Det är mycket positivt att lagstiftaren tagit till sig av, och agerat på, de argument vi gemensamt framfört angående problematiken med postflödets funktion i många brottsupplägg. Nu ska vi dra maximal nytta av den nya lagstiftningen, säger regionpolischef Micael Säll Lindahl, region Nord.

Robert Janeheim, områdespolis i Piteå, Älvdal och Älvsbyn, instämmer i analysen. 

– Personalen på posten och utlämningsställena får äntligen möjlighet att kontakta polis. Det har varit en frustration för dem att se misstänkta försändelser och inte få larma om det. Nu ser vi fram emot nästa steg i arbetet med en nära samverkan med kommuner och postaktörer.

Ökade befogenheter för tullen och polisen

Lagändringen ger även tullen och polisen ökade befogenheter att begära in information från postaktörer.

Linda Nilsson, verksamhetsutvecklare på Nationella operativa avdelningen, framhåller att lagändringen ökar möjligheten att upptäcka narkotika och andra illegala försändelser via post.

– Med detta får vi utökade möjligheter att beslagta narkotika och därmed kan vi störa den omfattande handeln med narkotika, säger hon.

En miljon paket med narkotika

Den illegala handeln med narkotika, vapen och explosiva varor är utbredd i Sverige.

Försändelser skickas både genom det öppna nätet och den krypterade webben, darknet.

– Narkotikahandeln över internet beräknas omsätta 700 miljoner kronor per år. Upp till en miljon försändelser med narkotika beräknas skickas med inrikespost varje år, uppger polisen.

Narkotikahandeln är en central inkomstkälla för många kriminella aktörer.

Nya försäljningsplatser på internet har dessutom inneburit att knarkleveranser via posten har blivit vanligare.

– Försäljningsformerna och leveransalternativen har inneburit att fler utan egna kontakter och utan tillgång till fysisk narkotikamarknad, kan köpa narkotika utan att upptäckas av rättsväsendet, förklarar polisen.

Foto: Kristoffer Samuelsson Postnord

Text: Redaktionen