SVERIGE: Ny lag träder i kraft – ska slå hårt mot kriminella

2022 07 28

Oregistrerade kontantkort förbjuds från och med den 1 augusti.

Den nya lagen ses som ett viktigt medel i kampen mot den utbreda organiserade brottsligheten i Sverige.

– Det kommer försvåra för kriminella och underlätta för polisen och andra brottsbekämpande myndigheter, säger Fredrik Joelsson, vid polisens bedrägerisektion i Västerås, till SVT Nyheter.

”Mycket vanligt”

Den nya lagen innebär att förbetalda kontantkort måste registreras med  bland annat namn och personnummer, uppger SVT.

– Det är mycket vanligt att oregist­rerade och anonyma kontant­kort till mobil­telefoner används i samband med brotts­lig verksamhet. Det gör att polis och åklagare går miste om viktig och ibland avgörande infor­mation, framhåller regeringen i ett pressmeddelande.

– Oregistrerade kontant­kort till mobil­telefoner används ofta av krimi­nella för att försvåra polisens arbete. Nu sätter vi stopp för det och ger därigenom polisen bättre verktyg att bekämpa brott, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson (S).

Kan hitta nya sätt

Fredrik Joelsson, operativ analytiker för polisen i region Mitt, välkomnar den nya lagen, men varnar samtidigt för att kriminella personer har en förmåga att hitta ”nya lösningar”.

Han förutspår att flera yrkeskriminella kan runda den nya lagen genom att använda telefonmålvakter, falska bank-id:n och appar.

– Vi kommer fortfarande få arbeta hårt i de här ärendena, säger han till SVT Nyheter.

FAKTA – nya lagen

  • Förslaget omfattar sådana kontant­kort som kan användas för samtal, sms och surf.
  • Innan tjänsten börjar användas ska den som tillhanda­håller tjänsten registrera abon­nentens namn, adress och person­nummer.
  • Det ska också göras en identitets­kontroll.
  • Kontant­kort som är i bruk vid ikraft­trädandet ska som huvud­regel registreras senast den 1 februari 2023.
  • Källa: Regeringen

Foto: O. Binay resp Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen