SVERIGE: Nu höjs pensionsåldern – det här gäller

2022 12 31

Om några få timmar, vid årsskiftet, ändras flera åldersgränser gällande pensionen.

De nya pensionsåldrarnas styr när allmän pension kan tas ut första gången och när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan börja betalas ut.

Tidigaste uttagsålder för allmän pension höjs till 63 år från och med 2023.

Ändringen berör personer som är födda 1961 och 1962.

Tidigaste uttagsålder för garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg ändras från 65  till 66 år från och med nästa år.

– Det betyder att du som är född 1958 och 1959 kommer att kunna få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg först när du fyller 66 år, framhåller Pensionsmyndigheten och tillägger:

– För dig som är född 1957 eller tidigare gäller fortfarande 65 år. 

Riktålder från och med 2026

De nya ändringarna är ett första steg mot att införa det som kallas riktåldern.

Den ska spegla förändringen i förväntad livslängd och ligga till grund för åldersgränserna i pensionssystemet  

Riktåldern för år 2020, 2021 och 2022 har beslutats av riksdagen sedan tidigare och blir 67 år för alla tre åren.

Eftersom riktåldern beslutas varje år och tillämpas sex år senare kommer den nya åldern att tillämpas under åren 2026-2028.

Framtida beslut kommer att följa medellivslängdens utveckling.

Och medellivslängden i Sverige väntas inte sjunka – snarare tvärtom.

–  Eftersom vi i genomsnitt kommer att leva längre framöver så kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg att höjas stegvis, fastslår Pensionsmyndigheten.

Höjs igen om tre år

Om tre år, när riktåldern ändras till 67 år, kommer således tidigaste uttagsålder för garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg höjas från 66 till 67 år.

Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ändras till tre år före riktåldern – det vill säga till 64 år.

– Det innebär att du som är född 1963 eller senare kommer kunna ta ut allmän pension vid 64 års ålder som tidigast, skriver Pensionsmyndigheten.

Prognos för varje årskull

Eftersom riktåldern beslutas varje år och tillämpas sex år senare kan inte yngre personer veta vilken riktålder som kommer att gälla när de närmar sig pensionsåldern.

Men Pensionsmyndigheten har tagit fram en prognos på riktålderns utveckling.

Det här gäller för alla årskullar:

Född 1957

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 61 år.

- Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 65 år (2022).

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 65 års ålder.

Född 1958 

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 61 år.

- Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 66 år (2024).

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 66 års ålder.

Född 1959 

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 år.

- Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 66 år (2025).

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 66 års ålder.

Född 1960 

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 år.

- Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2027).

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.

Född 1961 

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 63 år (2024 ).

- Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2028).

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.

Född 1962 

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 63 år (2025).

- Enligt prognosen för riktåldern kan du  tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2029).

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder

Född 1963 

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 64 år (2027).

- Enligt prognosen för riktåldern kan du tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2030). 

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.

Född 1964 

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 64 år (2028).

- Enligt prognosen för riktåldern kan du tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2031). 

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.

Född 1965-1966 (prognos) 

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 64 år. 

- Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år. 

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.

Född 1967-1969  (prognos) 

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 64 år. 

- Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 68 år. 

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 68 års ålder.

Född 1970-1980 (prognos)

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 65 år. 

- Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 68 år.

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 68 års ålder.

Född 1981-1983 (prognos)

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 65 år. 

- Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 69 år.

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 69 års ålder.

Född 1984-1996 (pronos)

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 66år. 

- Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 69 år.

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 69 års ålder.

Född 1997-1999 (prognos) 

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 66 år. 

- Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 70 år.

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 70 års ålder.

Född 2000-2014 

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 67år. 

- Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 70 år.

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 70 års ålder.

Född 2015-2017 

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 67år. 

- Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 71 år.

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 71 års ålder.

Född 2018 eller senare 

- Du kan tidigast ta ut allmän pension från 68 år. 

- Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 71 år.

- Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 71 års ålder.

Foto: A. Blăjan

Text: Redaktionen