SVERIGE: Mystisk röst ackompanjerade Hesa Fredrik

2022 12 05

När Hesa Fredik-signalen ekade över Sverige under måndagseftermiddagen kunde invånare i Ronneby och Karlskrona även höra en obekant röst.

Den mystiska rösten var dock planerad sedan länge.

Men allmänheten hade inte informerats, rapporterar SVT Nyheter.

– Syftet var inte att skrämma upp folk, säger Peter Åstrand, driftstekniker vid räddningstjänsten i östra Blekinge, till tv-kanalen.

Han fortsätter:

– Det skedde inom ramen för vår testverksamhet, ett förinspelat meddelande som vi testade i Karlskrona och Ronneby för första gången. Det var planerat så.

Flera invånare reagerade säkerligen med förvåning när rösten plötsligt hördes jämte Hesa Fredriks dånande läte.

På frågan om räddningstjänsten borde ha förvarnat allmänheten, svarar Peter Åstrand:

– Det kanske vi borde ha gjort, men om rösten och larmet gått fram kan man ju säga att vi lyckades. Det är egentligen inga konstigheter alls och syftet var inte att skrämma upp folk.

Nytt ljud runt kärnkraftverk

Det var inte bara Blekingebor som bjöds på en annorlunda ljudbild när larmet testades  på måndagen.

Runt kärnkraftverket i Oskarshamn hade säkerhetszonen utökats med 60 nya tutor.

Samtliga tutor, som kommit till i den nya yttre beredskapszonen runt kärnkraftverket, testades i dag.

– Utbyggnaden innebär att fler människor snabbt ska kunna varnas i händelse av en olycka på kärnkraftverket. Men de nya tutorna kommer även att kunna aktiveras vid andra typer av händelser, säger Andreas Gustafsson vid Länsstyrelsen i Kalmars krisberedskapsenhet.

Fakta Hesa Fredrik

- Ett nätverk av tutor som är en del av hela det svenska varningssystemet.

- Det finns ungefär 4500 tutor och dom sitter ofta på hustak eller andra höga ställen.

- På landsbygden är det inte lika många tutor som i städerna.

- Ungefär hälften av alla svenskar bor så att dom kan höra tutan när dom är utomhus. 

- Tutorna testas fyra gånger om året. Det är alltid klockan 15 den första måndagen i mars, juni, september och december. Om den första måndagen är en röd dag görs testet en vecka senare.

- När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande. Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter.

När man hör signalen ska man:

  • Gå inomhus
  • Lyssna på TV och radio
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Källa: Krisinformation.se

Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Text: Redaktionen