SVERIGE: Mystisk röst ackompanjerade Hesa Fredrik

2022 12 05

När Hesa Fredik-signalen ekade över Sverige under måndagseftermiddagen kunde invånare i Ronneby och Karlskrona även höra en obekant röst.

Den mystiska rösten var dock planerad sedan länge.

Men allmänheten hade inte informerats, rapporterar SVT Nyheter.

– Syftet var inte att skrämma upp folk, säger Peter Åstrand, driftstekniker vid räddningstjänsten i östra Blekinge, till tv-kanalen.

Han fortsätter:

– Det skedde inom ramen för vår testverksamhet, ett förinspelat meddelande som vi testade i Karlskrona och Ronneby för första gången. Det var planerat så.

Flera invånare reagerade säkerligen med förvåning när rösten plötsligt hördes jämte Hesa Fredriks dånande läte.

På frågan om räddningstjänsten borde ha förvarnat allmänheten, svarar Peter Åstrand:

– Det kanske vi borde ha gjort, men om rösten och larmet gått fram kan man ju säga att vi lyckades. Det är egentligen inga konstigheter alls och syftet var inte att skrämma upp folk.

Nytt ljud runt kärnkraftverk

Det var inte bara Blekingebor som bjöds på en annorlunda ljudbild när larmet testades  på måndagen.

Runt kärnkraftverket i Oskarshamn hade säkerhetszonen utökats med 60 nya tutor.

Samtliga tutor, som kommit till i den nya yttre beredskapszonen runt kärnkraftverket, testades i dag.

– Utbyggnaden innebär att fler människor snabbt ska kunna varnas i händelse av en olycka på kärnkraftverket. Men de nya tutorna kommer även att kunna aktiveras vid andra typer av händelser, säger Andreas Gustafsson vid Länsstyrelsen i Kalmars krisberedskapsenhet.

Fakta Hesa Fredrik

- Ett nätverk av tutor som är en del av hela det svenska varningssystemet.

- Det finns ungefär 4500 tutor och dom sitter ofta på hustak eller andra höga ställen.

- På landsbygden är det inte lika många tutor som i städerna.

- Ungefär hälften av alla svenskar bor så att dom kan höra tutan när dom är utomhus. 

- Tutorna testas fyra gånger om året. Det är alltid klockan 15 den första måndagen i mars, juni, september och december. Om den första måndagen är en röd dag görs testet en vecka senare.

- När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande. Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter.

När man hör signalen ska man:

  • Gå inomhus
  • Lyssna på TV och radio
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Källa: Krisinformation.se

Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen