SVERIGE: Mycket positiv signal från svenska folket

2022 11 15

Svenska folket är beredda att ställa upp för varandra om krisen kommer.

Det visar en undersökning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort inför en informationssatsning för ökad försvarsvilja.

Enligt myndigheten finns det goda förutsättningar för en ökad motståndskraft och försvarsvilja i Sverige. 

- 94 procent av befolkningen mellan 16 och 70 år, svarar ja på frågan om man tycker att Sverige är ett bra land att leva i.

- 77 procent uppger att det är en självklarhet att hjälpa andra vid en olycka eller en kris. Siffran blir 90 procent om man även räknar in de som svarar att det är självklart att hjälpa de man känner.

- 37 procent uppger att de klarar sig minst en vecka vid en samhällskris. Det är fler än vid MSB:s tidigare undersökningar.

”En styrka för vårt land”

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka är mycket nöjd med resultatet av undersökningen. 

– Att så många vill hjälpa andra när något händer är en styrka för vårt land. Nu stärker Sverige både det civila och militära försvaret för att bättre kunna möta olika former av hot. Därför är det väldigt bra att fler också ser över sin hemberedskap. Ju fler som är beredda, desto starkare blir Sveriges samlade beredskap, säger hon i ett pressmeddelande.

Enligt MSB stärks viljan att försvara Sverige av att många tycker att Sverige är ett bra land att leva i. En annan viktig förutsättning är att man upplever sig vara en del av den samlade beredskapen och förstår sin roll.

–  Viljan att hjälpa varandra finns i oss alla. De kriser som Sverige har gått igenom de senaste åren, som skogsbränder, terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm och pandemin har visat att det finns en stark vilja och förmåga hos många att hjälpa varandra när samhället hotas. Den viljan och beslutsamheten är grundläggande för Sveriges samlade styrka, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Ny informationssatsning

MSB genomför just nu en stor informationssatsning som syftar till att öka försvarsviljan hos befolkningen.

Myndigheten vill bland annat öka försvarsviljan genom att lyfta fram:

  • människors inneboende vilja att hjälpa varandra och gå samman när något hotar oss
  • att vi alla behöver bidra och är en del av det civila försvaret - om man inte har en roll i det militära försvaret
  • att Sverige har totalförsvarsplikt

Viktigt att förstå sin roll

Enkäten som MSB låtit Kantar Public göra mellan den 22 och 25 oktober indikerar att många är beredda att ställa upp för varandra. Men kunskapen om vad civilt försvar och totalförsvarsplikt innebär är bristande.   

Det är viktigt att man förstår sin roll och vad man själv kan göra vid kriser och krig för att man ska känna sig som en del av Sveriges beredskap. Vi behöver bli bättre på att nå ut med information om hur Sveriges totalförsvar fungerar, säger Christina Andersson, riskkommunikatör vid MSB.

Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Text: Redaktionen