SVERIGE: Mycket positiv signal från svenska folket

2022 11 15

Svenska folket är beredda att ställa upp för varandra om krisen kommer.

Det visar en undersökning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort inför en informationssatsning för ökad försvarsvilja.

Enligt myndigheten finns det goda förutsättningar för en ökad motståndskraft och försvarsvilja i Sverige. 

- 94 procent av befolkningen mellan 16 och 70 år, svarar ja på frågan om man tycker att Sverige är ett bra land att leva i.

- 77 procent uppger att det är en självklarhet att hjälpa andra vid en olycka eller en kris. Siffran blir 90 procent om man även räknar in de som svarar att det är självklart att hjälpa de man känner.

- 37 procent uppger att de klarar sig minst en vecka vid en samhällskris. Det är fler än vid MSB:s tidigare undersökningar.

”En styrka för vårt land”

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka är mycket nöjd med resultatet av undersökningen. 

– Att så många vill hjälpa andra när något händer är en styrka för vårt land. Nu stärker Sverige både det civila och militära försvaret för att bättre kunna möta olika former av hot. Därför är det väldigt bra att fler också ser över sin hemberedskap. Ju fler som är beredda, desto starkare blir Sveriges samlade beredskap, säger hon i ett pressmeddelande.

Enligt MSB stärks viljan att försvara Sverige av att många tycker att Sverige är ett bra land att leva i. En annan viktig förutsättning är att man upplever sig vara en del av den samlade beredskapen och förstår sin roll.

–  Viljan att hjälpa varandra finns i oss alla. De kriser som Sverige har gått igenom de senaste åren, som skogsbränder, terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm och pandemin har visat att det finns en stark vilja och förmåga hos många att hjälpa varandra när samhället hotas. Den viljan och beslutsamheten är grundläggande för Sveriges samlade styrka, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Ny informationssatsning

MSB genomför just nu en stor informationssatsning som syftar till att öka försvarsviljan hos befolkningen.

Myndigheten vill bland annat öka försvarsviljan genom att lyfta fram:

  • människors inneboende vilja att hjälpa varandra och gå samman när något hotar oss
  • att vi alla behöver bidra och är en del av det civila försvaret - om man inte har en roll i det militära försvaret
  • att Sverige har totalförsvarsplikt

Viktigt att förstå sin roll

Enkäten som MSB låtit Kantar Public göra mellan den 22 och 25 oktober indikerar att många är beredda att ställa upp för varandra. Men kunskapen om vad civilt försvar och totalförsvarsplikt innebär är bristande.   

Det är viktigt att man förstår sin roll och vad man själv kan göra vid kriser och krig för att man ska känna sig som en del av Sveriges beredskap. Vi behöver bli bättre på att nå ut med information om hur Sveriges totalförsvar fungerar, säger Christina Andersson, riskkommunikatör vid MSB.

Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen