SVERIGE: Mycket allvarlig anklagelse mot telejätte

2022 11 10

Post- och telestyrelsen, PTS, anklagar telejätten Telenor för allvarliga säkerhetsbrister.

Säkerhetsbristerna är så allvarliga att de bedöms hota Sveriges säkerhet, rapporterar DN som tagit del av rapporten från PTS.

Henrik Christiansson, chef för säkerhetsskyddsenheten vid PTS, bekräftar uppgifterna.

–  Det handlar om brister vad gäller säkerhetsprövningar. Exakt hur och i vilken omfattning, det vill jag inte gå in på, säger han till tidningen.

Säkerhetsskyddslagen

Lagen som Telenor inte bedöms leva upp till är den så kallade säkerhetsskyddslagen. Den avser att skydda Sverige mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota rikets säkerhet.

I säkerhetsskyddslagen står det följande: 

Informationssäkerhet ska:
   1. förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och
   2. förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.

Fysisk säkerhet ska
   1. förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och
   2. förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt som avses i 1.

Personalsäkerhet ska
   1. förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig, och
   2. säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.

"Måste säkerhetsprövas"

–  Personer som arbetar i säkerhetskänslig verksamhet måste säkerhetsprövas, det vill säga intervjuas, granskas och registerkontrolleras, framhåller DN och tillägger:

– PTS bedömer situationen som så allvarlig att myndigheten nu överväger att kräva en straffavgift av Telenor.

Sekretess

På grund av sekretess är det inte känt i vilken verksamhet som säkerhetsbristerna har identifierats.

Telenor är verksamma inom flera områden. Företaget hanterar bland annat mobiltelefoni, bredband, tv-abonnemang och ett omfattande fibernät i Sverige. På företagets centrala nätverkscentral övervakar tekniker driftstörningar och eventuella cyberangrepp.  

Kan kräva 50 miljoner

PTS har rätt att kräva upp till 50 miljoner av företag som bryter mot säkerhetsskyddslagen.

Telenor dementerar uppgifterna.

– Det stämmer inte att Telenor har brister som äventyrar Sveriges säkerhet. Det som stämmer är att vi är i dialog med PTS. Det handlar inte om kvaliteten på vårt säkerhetsarbete utan om ett formaliafel som vi redan har korrigerat, skriver företaget i en kommentar till DN.

Foto: P. Coffman 

Text: Redaktionen


Oväntad uppmaning till alla med trädgård inför sommaren

2024 05 19

En expert vill att de med trädgård slutar upp med att rycka ogräs.

Sommaren närmar sig och många med trädgård börjar tillbringa allt mer tid utomhus.

Då är det vanligt att gå och leta efter ogräs som man rycker upp och kastar bort för att se till att trädgården är grön och fin.

Nu går en expert ut med en uppmaning till alla som gör så, och rekommenderar motsatsen.

Det rapporterar TV4.

Flera anledningar

Det är av flera anledningar som man bör undvika att ta bort ogräset, menar herbalisten Lisen Sundgren.

Dels menar hon att mycket av ogräset faktiskt är ätbart, och att man kan skapa en hörna på tomten tillägnad åt just ogräs.

– If you can't beat them, eat them, säger Lisen Sundgren till TV4.

Bland det ätbara ogräset nämner hon bland annat tistel, maskrosblommor som kan strös över soppa och brännässlor som man kan göra soppa eller pesto på.

Drar till sig insekter

En annan anledning till att ha kvar ogräset är att det drar till sig pollinerande insekter och skapar liv i trädgården.

– Då kan man gå och plocka sin mat och så är det surr, man vill ju att det ska låta i trädgården. Det blir ju väldigt sterilt med bara gräsmatta och odlade blommor som inte drar till sig pollinerande insekter.

Flera tips

För den som försöker etablera en trevlig trädgård finns flera tips att följa.

– En trädgård blir både spännande och mer intressant om kontraster mellan olika växters växtsätt får samverka och på så vis framhäva varandra, säger Blomsterlandets trädgårdsmästare Linda Schilen.

– Ett sätt att göra detta på är att låta formklippta ligusterklot eller idegranshäckar möta livfullt prydnadsgräs eller skira perenner. 

Insekter lockas

Schilen pekar ut just att insekter dras till den typen av trädgårdar.

– En bonus är att även insekter trivs i den här stilen av trädgårdar, vildvuxna perenner som blommar lockar insekter som pollinatörer och vintergröna växter blir fina övervintringsboplatser åt många nyttodjur.

En levande trädgård bedöms därmed vara bra av flera anledningar.

Foto: M. le Breton

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Trisslotter stoppas i butiker

2024 05 17

Det kan bli betydligt krångligare för den som vill köpa en Trisslott i framtiden.

Den populära skraplotten kan förbjudas i fysiska butiker.

– En nyligen presenterad utredningen vill i praktiken sätta stopp för trissförsäljningen i dagligvaruhandeln.

Det säger Pär Bygdeson, vd för Livsmedelshandlarna, i ett uttalande på branschorganisationens Youtubekanal.

Stopp för betalkort

Bygdeson hänvisar till regeringens utredning ”Ett nytt förbud mot spel på kredit”.

I utredningen föreslås det att ett förbud ska införas mot att licenshavare och spelombud tillåter eller medverkar till att spel om pengar betalas med krediter.

– Det man vill göra är att förbjuda spel på kredit, vilket kan tyckas vara lovvärt, men som förslaget är formulerat innebär det att det blir stopp för allt att spel på kredit, inklusive alla former av betalkort, säger Pär Bygdeson och tillägger:

– Om det här förslaget går igenom riksdagen kommer den som säljer Trisslotter, eller andra spel i butik enbart kunna ta emot betalning via kontanter eller swish.

Livsmedelshandlarna ska kommentera utredningens förslag i ett remissvar som ska skickas till regeringen senast torsdagen den 23 maj. 

Pär Bygdeson konstaterar att organisationen kommer uppmana regeringen att ändra förslaget.  

– Från Livsmedelshandlarnas sida kommer vi att påpeka problemen med detta och begära att alla betalsätt ska vara godkända vid köp av spel i fysisk butik.

Fakta: Trisslotten

- Sveriges mest sålda skraplott

- Lanserades 1986

- Det säljs omkring 300 000 Trisslotter varje dag

- Under 2022 blev antalet miljonvinster på Triss 88 stycken. Det totala vinstvärdet för samtliga Trisslotter uppgick till 182 300 000 kronor

- Rent statistiskt behöver du köpa 32 876 Trisslotter innan du får en vinst på 10 000 kronor eller mer, vilket skulle kosta 986 280 kronor

Källor: Svenska Spel, Compricer resp CasinoWings

Foto: Svenska Spel

Text: Redaktionen