SVERIGE: Mycket allvarlig anklagelse mot telejätte

2022 11 10

Post- och telestyrelsen, PTS, anklagar telejätten Telenor för allvarliga säkerhetsbrister.

Säkerhetsbristerna är så allvarliga att de bedöms hota Sveriges säkerhet, rapporterar DN som tagit del av rapporten från PTS.

Henrik Christiansson, chef för säkerhetsskyddsenheten vid PTS, bekräftar uppgifterna.

–  Det handlar om brister vad gäller säkerhetsprövningar. Exakt hur och i vilken omfattning, det vill jag inte gå in på, säger han till tidningen.

Säkerhetsskyddslagen

Lagen som Telenor inte bedöms leva upp till är den så kallade säkerhetsskyddslagen. Den avser att skydda Sverige mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota rikets säkerhet.

I säkerhetsskyddslagen står det följande: 

Informationssäkerhet ska:
   1. förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och
   2. förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.

Fysisk säkerhet ska
   1. förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och
   2. förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt som avses i 1.

Personalsäkerhet ska
   1. förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig, och
   2. säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.

"Måste säkerhetsprövas"

–  Personer som arbetar i säkerhetskänslig verksamhet måste säkerhetsprövas, det vill säga intervjuas, granskas och registerkontrolleras, framhåller DN och tillägger:

– PTS bedömer situationen som så allvarlig att myndigheten nu överväger att kräva en straffavgift av Telenor.

Sekretess

På grund av sekretess är det inte känt i vilken verksamhet som säkerhetsbristerna har identifierats.

Telenor är verksamma inom flera områden. Företaget hanterar bland annat mobiltelefoni, bredband, tv-abonnemang och ett omfattande fibernät i Sverige. På företagets centrala nätverkscentral övervakar tekniker driftstörningar och eventuella cyberangrepp.  

Kan kräva 50 miljoner

PTS har rätt att kräva upp till 50 miljoner av företag som bryter mot säkerhetsskyddslagen.

Telenor dementerar uppgifterna.

– Det stämmer inte att Telenor har brister som äventyrar Sveriges säkerhet. Det som stämmer är att vi är i dialog med PTS. Det handlar inte om kvaliteten på vårt säkerhetsarbete utan om ett formaliafel som vi redan har korrigerat, skriver företaget i en kommentar till DN.

Foto: P. Coffman 

Text: Redaktionen