SVERIGE: Minister utfärdar krisvarning

2023 05 16

Läsförmågan rasar hos svenska barn.

Det framgår av den internationella studien PIRLS som undersöker läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4.

Studien visar att läsförmågan hos svenska tioåringar försämrats avsevärt.

Nu går skolminister Lotta Edholm (L) ut med en krisvarning.

– Det gör mig väldigt, väldigt bekymrad. Vi har en läskris i svensk skola, framför allt för de resurssvaga eleverna och skolorna, säger hon enligt TV4 och tillägger att Sverige ”riskerar att få en hel generation analfabeter” om trenden fortsätter.

”En förutsättning”

Regeringen går nu fram med flera åtgärder för att stärka läsförmågan hos svenska barn.

– Bland annat har regeringen satsat 685 miljoner kronor 2023 för att skolhuvudmän ska kunna köpa in läromedel och 43 miljoner kronor för att stärka barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling, framhåller regeringen i ett uttalande.

Enligt skolminister Lotta Edholm är det bråttom.

– Att elever lär sig läsa och förstår vad de läser är en förutsättning för deras fortsatta lärande. Därför en oroande utveckling att läsförmågan sjunker bland barn och unga.

– Svensk skola behöver gå tillbaka till grunderna. Fokus ska ligga på grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna, säger hon.

Pekar ut pandemin

Även Skolverket har regerat på den nya undersökningen.

– Det är inte bra när grupper av elever får en försämrad läsförståelse, eftersom det minskar chanserna att lyckas i skolan, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Han tror att coronapandemin är en bidragande orsak till den negativa utvecklingen.

– Pandemin är en trolig förklaring till att många länder har försämrat resultaten i PIRLS 2021. En ytterligare förklaring som vi ser i de svenska resultaten handlar om demografiska förändringar, då antalet elever som inte talar svenska i hemmet har ökat, säger han.

Olika förutsättningar

Skillnaden i läsförmåga mellan elever med olika bakgrund har ökat i Sverige, enligt undersökningen.

Elever med sämre socioekonomiska förutsättningar halkar efter.

– De elever som har försämrat sina resultat är framför allt elever med mindre hemresurser, som inte alltid talar svenska i hemmet och som dessutom går på skolor där många av eleverna har sämre socioekonomiska förutsättningar, fastslår Skolverket.

För elever med starka socioekonomiska förutsättningar har läsförmågan varken förbättrats eller försämrats sedan 2016. 

Foto: B. Wicks

Text: Redaktionen


Nya regler när man går på restaurang – kan införas inom kort

2024 07 11

Ett slutgiltigt beslut om nya regler när man äter ute närmar sig.

Det bekräftar nu Livsmedelsverket.

Ändringen gäller nya krav som ska införas då man köper mat på restauranger – där besökarna nu måste få information om var köttet som serveras kommer ifrån.

Reglerna föreslås bli obligatoriska för samtliga restauranger och storhushåll – det vill säga exempelvis skolor, sjukhus och andra anläggningar där det serveras lunch – i Sverige.

Myndigheten har nu skickat föreskriftsförslaget till EU-kommissionen. När övriga medlemsstater har fått ge sin åsikt kan reglerna börja gälla i Sverige, kanske redan efter sommaren.

–  Vi kan inte säga när processen kommer att vara klar, men ambitionen är att föreskrifterna ska kunna beslutas under hösten. På Livsmedelsverket arbetar vi nu parallellt med en vägledning till företagen för att underlätta för dem att göra rätt, säger Elin Häggqvist, chefsjurist på Livsmedelsverket.

LÄS MER: Nya regler för hämtmat – det här gäller

Fick uppdraget i våras

I korthet innebär förslaget att restauranger måste kunna informera om ursprungsland för kött från nöt, svin, get och fjäderfä.

Förslaget har tagits fram efter att Livsmedelsverket tidigare i våras fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt regelverk.

– Restauranggästen har rätt att få informationen, och den kan ges muntligt på begäran eller skriftligt. Informationen kan framgå direkt på menyer, men det räcker också med en skylt om att gästen kan fråga om vilket land köttet som serveras på restaurangen kommer ifrån, säger Elin Häggqvist.

Ministern: Efterfrågad ändring

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) understryker att regeländringen är efterfrågad bland landets konsumenter.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, sade ministern när uppdraget tilldelades i april.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Ska vara flexibelt

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Foto: Elima Mwinyipembe Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Svenska turister i Spanien beordras – “stanna inomhus”

2024 07 13

Mängder med svenskar befinner sig just nu i Spanien.

Det är landet med absolut högst restryck bland svenska resenärer, enligt resebyråerna Ticket och Apollo.

Men nu beordras semesterfirare i just Spanien att inte lämna sina hotell om det inte är absolut nödvändigt.

Anledningen är att den spanska meteorologiska myndigheten AEMET har utfärdat orange varning – den näst högsta nivån i landet – för temperaturer som överstiger 40 grader.

– Det kommer att bli avsevärt höga temperaturer i stora delar av det södra och nordöstra landet, inre Mallorca och södra delen av centrala Kanarieöarna, framhåller väderinstitutet enligt Mirror.

– Temperaturerna tenderar att stiga i större delen av landet.

Värst idag

Orange varning gäller i bland annat Sevilla, Andalusien och Valencia.

Även gula varningar, den första varningsnivån, har utfärdats på flera spanska orter. 

Just fredagen väntas också bli den värsta dagen av allihop under den pågående värmeböljan och folk uppmanas att hålla vätskenivån i balans.

Varningen riktar sig till både turister och civilbefolkning. Ingen ska lämna sina hem om det inte är nödläge.

– Var förberedda. Vidta försiktighetsåtgärder och håll er uppdaterade med den senaste väderprognosen. Allvarliga skador på människor och egendom kan uppstå, särskilt för de som är utsatta eller befinner sig i utsatta områden, förklarar AEMET.

Gäller även turister i Grekland

Liknande uppmaningar kommer även i Grekland, också det ett av de absolut mest populära turistmålen bland svenskar.

Förra månaden tvingades landets största turistattraktion Akropolis akutstänga på grund av värmen.

Nu väntar man sig temperaturer på 42-43 grader och uppemot 45 grader i den näst största staden Thessaloniki. 

Röda korset har sållat sig till skaran som nu vänder sig direkt till alla som har planer på att åka till Sydeuropa i sommar.

– Värmeböljor blir allt vanligare och blir värre på grund av klimatförändringarna. Tyvärr har vi sett fall redan i år av den tragiska påverkan höga temperaturer kan ha på människors liv, säger William Spencer, produktchef för klimat och första hjälpen vid brittiska Röda korset, till Mirror.

Foto M. Vonk

Text: Redaktionen