SVERIGE: Minister medger stora brister – “Helt oacceptabelt”

2023 01 14

Socialtjänstministern menar att situationen på svenska HVB-hem är ohållbar.

En kartläggning från SVT visar att unga rymmer från HVB-hem och rekryteras av kriminella gäng.

Nu uttalar sig socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) om situationen.

– Det är min bestämda uppfattning att barn och unga som finns i de här riskgrupperna inte ska finnas på gruppboenden, säger hon till SVT Nyheter.

Avvikit från HVB-hem

Under bland annat den senaste våldsvågen i Stockholm har det visat sig att flera unga personer som misstänks för såväl vapenbrott som våldsdåd har avvikit från HVB-hem.

Socialtjänstministern menar att det krävs nya verktyg och lagförslag för att kunna lösa problemen.

– Ingen ung människa föds kriminell. Det faktum att vi i dag har så unga som tioåringar som rekryteras in i kriminella nätverk, det är naturligtvis helt oacceptabelt, säger hon.

Ministern fortsätter med att förklara att hon anser att minderåriga pojkar som begått brott och rör sig i kriminella kretsar inte bör placeras på HVB-hem.

Så fungerar det

När barn och unga inte får grundläggande behov tillgodosedda så kan kommuner behöva omhänderta dem.

Anledningar kan handla om att föräldrarna är våldsamma eller försummar sina barn.

Det kan även handla om att barnets beteende kräver att kommunen agerar.

Informerar och förebygger

Rekryteringen av unga till kriminella gäng har uppmärksammats under den senaste tiden.

Polisen menar att de informerar socialtjänsten om ungdomar i riskzonen och utför brottsförebyggande arbete för att hindra rekrytering.

– Polisen arbetar på många olika sätt för att förhindra ungdomar från att begå brott. Bland annat rör sig polisen på platser där ungdomar samlas och många brott begås. Polisen försöker också att på olika sätt försvåra för ungdomar att få tag på alkohol och droger, uppger myndigheten.

Kräver utökade befogenheter

Anställda på HVB-boenden uppges vilja få utökade befogenheter för att begränsa riskerna.

Detta handlar bland annat om tillfälligt beslagta en mobiltelefon om man misstänker att någon säljer droger eller gå in i någons rum för att titta om det finns vapen.

Foto: Riksdagen

Text: Redaktionen