SVERIGE: Minister medger stora brister – “Helt oacceptabelt”

2023 01 14

Socialtjänstministern menar att situationen på svenska HVB-hem är ohållbar.

En kartläggning från SVT visar att unga rymmer från HVB-hem och rekryteras av kriminella gäng.

Nu uttalar sig socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) om situationen.

– Det är min bestämda uppfattning att barn och unga som finns i de här riskgrupperna inte ska finnas på gruppboenden, säger hon till SVT Nyheter.

Avvikit från HVB-hem

Under bland annat den senaste våldsvågen i Stockholm har det visat sig att flera unga personer som misstänks för såväl vapenbrott som våldsdåd har avvikit från HVB-hem.

Socialtjänstministern menar att det krävs nya verktyg och lagförslag för att kunna lösa problemen.

– Ingen ung människa föds kriminell. Det faktum att vi i dag har så unga som tioåringar som rekryteras in i kriminella nätverk, det är naturligtvis helt oacceptabelt, säger hon.

Ministern fortsätter med att förklara att hon anser att minderåriga pojkar som begått brott och rör sig i kriminella kretsar inte bör placeras på HVB-hem.

Så fungerar det

När barn och unga inte får grundläggande behov tillgodosedda så kan kommuner behöva omhänderta dem.

Anledningar kan handla om att föräldrarna är våldsamma eller försummar sina barn.

Det kan även handla om att barnets beteende kräver att kommunen agerar.

Informerar och förebygger

Rekryteringen av unga till kriminella gäng har uppmärksammats under den senaste tiden.

Polisen menar att de informerar socialtjänsten om ungdomar i riskzonen och utför brottsförebyggande arbete för att hindra rekrytering.

– Polisen arbetar på många olika sätt för att förhindra ungdomar från att begå brott. Bland annat rör sig polisen på platser där ungdomar samlas och många brott begås. Polisen försöker också att på olika sätt försvåra för ungdomar att få tag på alkohol och droger, uppger myndigheten.

Kräver utökade befogenheter

Anställda på HVB-boenden uppges vilja få utökade befogenheter för att begränsa riskerna.

Detta handlar bland annat om tillfälligt beslagta en mobiltelefon om man misstänker att någon säljer droger eller gå in i någons rum för att titta om det finns vapen.

Foto: Riksdagen

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen