SVERIGE: Minister helvänder – “Har misstolkats”

2022 12 29

Sveriges finansminister försvarar sig själv efter stor kritikstorm.

Regeringens klimatpolitik har ifrågasatts och kritik har riktats mot deras ambitioner gällande klimatkrisen.

I en intervju med SvD fick finansminister Elisabeth Svantesson (M) frågan om vad det skulle innebära om inte Sverige når klimatmålen.

– Det innebär att vi inte når målen. Gör vi inte det så gör vi inte det, sade finansministern då.

Nu menar hon att hon blivit misstolkad, rapporterar Aftonbladet.

– Det där har misstolkats! Tack för frågan. Självklart ska vi nå klimatmålen! Vi jobbar för fullt med det, säger Svantesson.

“Kommit ett krig”

I den tidigare intervjun förklarade finansministern att det handlade om målkonflikter.

Hon förtydligade då att saker och ting hade försvårat kampen för att nå klimatmålen.

I grund och botten ska vi ha höga ambitioner och har det med våra nationella mål. Men det har också nu kommit ett krig och en inflation emellan. Då får man ju se vad vi kan göra på bästa sätt nu för att både underlätta för människor och se till att vi ställer om så snabbt som möjligt, sade hon till SvD.

Fick kritik

Till följd av uttalandet fick Svantesson stor kritik och bland annat forskare och politiker rasade mot uttalandet.

Hon menar nu att den nuvarande regeringen arbetar hårt för att uppnå de klimatmål som Sverige satt upp.

Finansministern förtydligar även att tolkningen att hon inte bryr sig om klimatmålen är helt felaktig.

Stora kostnader

Klimatkrisen har bidragit till ett antal katastrofer runt om i världen i år.

Orkanen Ian som slog till mot USA och Kuba i september blev årets dyraste storm, rapporterar The Guardian.

De finansiella efterföljderna blev katastrofala och stormen orsakade skador för uppemot hundra miljarder dollar.

130 personer dog och över 40 000 människor tvingades iväg.

Enorma översvämningar

Den största skadan på mänskligt liv var de enorma översvämningarna i Pakistan som varade mellan juni och september i år.

Översvämningarna orsakade 1 739 dödsfall och tvingade iväg sju miljoner människor från sina hem.

Forskare menar att den pågående klimatkrisen bidrog i allra största grad till katastrofen.

Foto: Statskontoret

Text: Redaktionen