SVERIGE: Migrationsverket ryter ifrån

2023 02 22

Migrationsverket slår tillbaka hårt mot vad man kallar “missvisande uppgifter” om myndigheten.

Bakgrunden är en granskning i tidningen Fokus som pekar ut en rad problem inom Migrationsverkets arbete.

Det handlar bland annat om nyrekryteringar, beslut, språkförbistringar och otillåtna slagningar i register.

Ryter ifrån

På myndighetens hemsida ryter dock Migrationsverket ifrån mot flera av uppgifterna som man anser är “missvisande”.

Man anklagar tidningen för att ha förmedlat en “förenklad och felaktig bild”.

– Tidningen plockar uppgifter ur olika granskningsrapporter utan att ange hela bakgrunden, framhåller Migrationsverket i ett pressmeddelande.

"Blir missvisande"

En av uppgifterna gör gällande att en stor mängd tillstånd kopplat till anhöriginvandring 2017 skulle vara byggt på felaktigt beslutsunderlag.

Migrationsverket menar dock att Fokus utelämnat väsentliga siffror som visar behovet av utredning i de olika ärendena.

– Det blir naturligtvis missvisande, uttrycker myndigheten.

"Stämmer inte med innehållet"

Migrationsverket är också kritisk till vinklingen av myndighetens ansvar i samband med att kriget i Syrien bröt ut 2012 och den stora påfrestning som följde efter flyktingvågen 2015.

– Det stämmer att Migrationsverket under de exceptionella omständigheter som rådde hade svårt upprätthålla samma kvalitet i prövningen som under normala förhållanden. Det visar de kvalitetsuppföljningar myndigheten gjorde 2016 och 2017.

Myndigheten tillägger:

– I tidningen Fokus blir slutsatsen att runt hälften av besluten de här åren kan ha fattats på felaktiga grunder, vilket inte stämmer med innehållet i rapporterna.

Fick stora konsekvenser

Fokus granskning fick stora svallvågor och ledde bland annat till att Sverigedemokraterna kallade upp myndighetens generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Kort därefter offentliggjordes att generaldirektören lämnar sitt uppdrag, någonting som dock beslutades redan i december.

– Migrationsverket måste hålla sig till lagar och regler, både när det är till fördel och nackdel för den enskilde. En myndighet som har så pass känsliga uppgifter, och vars funktionssätt har så enorm påverkan på Sverige, måste ta sitt uppdrag på större allvar än vad som nu sker, sade SD:s migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling till SVT.

"Viktigt med granskning"

Enligt Migrationsverket har man haft ett system för att identifiera de brister som Fokus granskning pekat ut och vidta åtgärder.

I pressmeddelandet poängteras att detta inte lyftes fram i tidningens artikel, och därmed inte heller förutsättningarna som myndigheten jobbade under.

Även andra påståenden i tidningsartikeln är förenklat beskrivna och skulle kunna förklaras djupare. Medias granskning är viktig och missförhållanden ska belysas när de förekommer, skriver Migrationsverket.

– Lika viktigt är dock att granskningar av komplexa skeenden beskriver hela bilden och inte förenklar eller utelämnar centrala delar.

Foto: Migrationsverket

Text: Redaktionen


Jättebesked från Lidl – gäller i en månad

2024 03 03

Lidl genomför nu omfattande prissänkningar på Matrikets produkter.

I samband med kostnadskrisen som har varit och den höga inflationen hyllades Lidl då man var tidigt ute med att sänka eller frysa priset på matvaror.

Nu kommer man med ett nytt besked som gynnar kunderna, nämligen att man sänker priserna på 200 varor tillhörande varumärket “Matriket” under hela mars.

Det framhåller Lidl via sociala medier.

“Du läste rätt”

Det rör sig om en omfattande rad prissänkningar som gäller varumärket “Matriket”, vilket är varor från svenska gårdar.

– Det är sant! Du läste rätt, vi gör vår största prissänkning hittills under mars för att ännu fler hushåll ska upptäcka den höga kvaliteten och det breda utbudet av svenska livsmedel, framhåller Lidl via sociala medier.

200 produkter

Livsmedelskedjan framhåller vidare att sänkningarna berör hundratals produkter.

– Vi sänker priset med 20 procent på 200 Matriket-varor under hela mars. Ett år efter lanseringen av vårt varumärke “Matriket” finns det cirka 200 Matriket-produkter i Lidls sortiment, allt från yoghurt och havrekuddar till falukorv och matvete.

Produkter från Sverige

Gemensamt för alla produkter inom varumärket “Matriket” är att de är svenskproducerade.

– Här samlar vi mat från svenska gårdar, producenter och odlare, för en levande landsbygd och goda smaker. Svensk mat är unik och vårt avlånga land med fyra årstider ger förutsättningar för otroliga smakupplevelser, framhåller Lidl angående satsningen.

Ökar igen

Statistiska centralbyrån har meddelat att matpriserna generellt stigit något på sistone, men att det inte rör sig om någon extrem ökning.

– Det följer mönstret från tidigare år. Priserna på kaffe, te och kakao, på oljor och fetter samt på fisk brukar gå upp i januari. Där ingår nämligen många produkter som brukar ingå i olika kampanjer i december, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

De genomsnittliga priserna på livsmedel och alkoholfria drycker steg med 0,3 procent i januari jämfört med december.

Foto: Lidl

Text: Redaktionen


NORDEN: Hel stad evakueras

2024 03 02

Ett nytt vulkanutbrott är mycket nära på Island.

Det var inte så länge sedan som rapporter kom in om nära förestående vulkanutbrott på Island.

Nu tycks det vara dags igen, då “intensiv seismisk aktivitet” har observerats av Islands meteorologiska myndighet.

Staden Grindavik, som ligger tre mil från huvudstaden Reykjavik, evakueras nu.

Det rapporterar isländska Rúv.

Även turistområde

Även det populära turistområdet Blå lagunen evakueras i samband med vulkanvarningen.

Invånare har endast tillåtits hämta tillhörigheter innan myndigheter har hjälpt till med att föra dem till säkra platser.

Ett mindre jordskalv har observerats och magma rör sig söderut på fyra kilometers djup.

Så fungerar det

Naturhistoriska riksmuseet förklarar att vulkanutbrott kan vara spektakulära, men farliga fenomen.

– Vulkanutbrott hör till de mest dramatiska och spektakulära men samtidigt destruktiva geologiska fenomen man kan bevittna. Vid ett vulkanutbrott tränger het bergartssmälta, magma,  upp till jordens överyta och rinner ut som lava.

Text: Redaktionen