SVERIGE: Migrationsverket kritiseras efter uppseendeväckande beslut

2022 12 11

Ett beslut har tagits om att utvisa en 10-årig flicka utan sina föräldrar.

Tioåriga Laura måste lämna Sverige på grund av att hennes uppehållstillstånd gått ut.

Hon kom till Sverige från Nicaragua 2019 efter de våldsamma protesterna i landet.

Föräldrarna får dock vara kvar då deras uppehållstillstånd inte har gått ut, rapporterar DN.

Beslutet är ovärdigt och oskäligt. Man splittrar familjen. En flicka skickas tillbaka till Nicaragua när hennes föräldrar har uppehållstillstånd, säger flickans juridiska ombud, Juan Fonseca.

“Måste börja om”

Laura uppges ha fått ett kortare uppehållstillstånd än sina föräldrar på grund av att hennes pass hade kortare giltighetstid.

Migrationsverket har nu beslutat att det inte finns skäl som gör att det är olämpligt att genomföra processen.

–  Jag är lite rädd. För när jag kommer till Nicaragua måste jag börja om med skolarbetet och förlora mina vänner och lärare, säger flickan.

“Iaktta försiktighet”

Nicaragua har plågats av sociopolitiska konflikter och såväl kriminaliteten som osäkerheten har ökat i landet.

Risken att frihetsberövas vid deltagande i politisk verksamhet som utlänning är hög.

Ambassaden rekommenderar att svenska resenärer iakttar största möjliga försiktighet vid resor i Nicaragua och försäkrar sig om att ordna ett säkert boende. Grundläggande är att ordna en reseförsäkring, hålla sig informerad och följa de lokala myndigheternas anvisningar, uppger Svenska Ambassaden.

Allvarligt säkerhetsläge

I vissa delar av landet bedöms säkerhetsläget vara allvarligt och Svenska Ambassaden uppmanar eventuella resenärer att vara vaksamma.

– Säkerhetsläget i vissa zoner är särskilt allvarligt (Kommunerna Siuna, Rosita och Bonanza vid den så kallade Triángulo Minero i Región Autónoma de la Costa Caribe Norte samt Kommunen Sutiaba).

Svenska Ambassaden uppmanar även svenskar att undvika folksamlingar och demonstrationer av säkerhetsskäl.

Stort dilemma

Föräldrarna oroar sig för att deras dotter kan förlora flera års skolgång i väntan på ett nytt uppehållstillstånd.

Samtidigt vet de om att en resa till Nicaragua kan resultera i fängelse, då de deltagit i protester mot landets auktoritära ledare.

Foto: Migrationsverket

Text: Redaktionen