SVERIGE: Märkligt fenomen på himlen

2023 09 25

På Öland kunde man knappt tro sina ögon när man blickade upp mot himlen.

Uppe i skyn utspelade sig ett märkligt ljusfenomen.

Av vittnen kunde det bäst beskrivas som ett hål i molntäcket, rapporterar SVT.

På bilderna är det också så det ser ut – ett cirkelformat hål mitt i himlen där det ser ut som en del av molnen strålar ned mot marken.

Kändes som rymdvarelser

En som förbluffades av skådespelet var Niclas Lignell som fick syn på fenomenet när han var på jobbet.

Han beskriver synen som en känsla av att bli uppstrålad av flygande tefat, även om han naturligtvis förstod att så inte var fallet.

– Man brukar ju säga att man blir “beamad” när man blir upptagen av några rymdvarelser i sådana här hål, förnuftig nog är jag för att inte tro på det men det kändes lite så, säger han till tv-kanalen.

"Kommer och hämtar mig"

Något liknande hade Niclas Lignell aldrig sett förut, trots att han är engagerad inom BirdLife och därmed ofta har blicken upp mot himlen.

Även för Ölandsbladet beskriver han hur synen fick fantasin att gå igång.

– Nu kommer de ner och hämtar mig, säger han skämtsamt till lokaltidningen.

– Det var spännande, himlen såg ut att kapsejsa.

SMHI:s förklaring

Det finns dock en naturlig förklaring till det som Niclas Lignell och andra på Öland fick se i slutet av förra veckan.

SMHI kallar det kort och gott för just “hål i molntäcket” och väderinstitutet är väl medvetna om att det kan förväxlas med mer fantasifulla idéer.

– Ett fenomen som kan väcka berättigat uppseende är till synes omotiverade hål i molntäcket. Sådana hål har observerats och rapporterats till SMHI vid flera tillfällen, skriver man på sin hemsida.

Underkylda vattendroppar

SMHI vet dock inte exakt hur fenomenet uppstår eller vad det beror på.

Men man har en god aning.

– Den troligaste förklaringen till fenomenet är följande. Molntäcket som syns på bilderna består av små vattendroppar. 

– Dessa droppar kan vara kraftigt underkylda. Om så är fallet och om ett flygplan eller någonting annat stör dropparna så fryser de plötsligt och övergår därmed från vatten till is.

Se en bild på det observerade fenomenet på Öland genom att klicka här (länk till SVT Småland).

Se fler bilder på samma fenomen genom att klicka här (länk till SMHI).

Foto: C. Savarese

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen