SVERIGE: Man attackerad av björn

2023 01 14

En man har förts till sjukhus med ambulans efter att ha bitits av en björn.

I Edebo utanför Norrtälje attackerades en man av en björn under lördagen.

Larmet inkom på eftermiddagen och skadeläget är än så länge okänt, rapporterar Norrtelje Tidning.

Varken polis eller räddningstjänst har varit på plats men mannen uppges ha förts till sjukhus efter händelsen.

– Det låter som att mannen fördes till sjukhus med ambulans i alla fall, säger Helena Boström Thomas, presstalesperson vid polisen, till tidningen.

SOS Alarm kan inte uttala sig om det enskilda sjukvårdsärendet på grund av sekretessbestämmelser.

Mycket ovanligt

Björnar är naturligt skygga och det är därför mycket ovanligt att stöta på en björn.

Djuren undviker människor med hjälp av god hörsel och ett välutvecklat luktsinne.

Om man mot förmodan skulle stöta på en björn finns det dock ett antal saker som kan vara bra att veta.

– Gör tydliga ljud, så att björnen hela tiden hör dig. Var lugn i dina rörelser. Gå långsamt tillbaka samma väg som du kom. Spring inte, menar Världsnaturfonden WWF.

Vanligast i jaktsituationer

Björnangrepp är vanligast i jaktsituationer och det finns vissa saker som kan förvärra situationen.

Världsnaturfonden menar att tät terräng, hund och vapen är riskfaktorer när det gäller björnangrepp.

– En björn som irriteras av en hund kan reagera aggressivt, vilket kan gå ut över människan som hunden söker sig till. En skadad björn är mer benägen att gå till angrepp, och påskjutna björnar kan vara direkt livsfarliga, uppger WWF.

Skyddsjakt och licensjakt sker

Björnen är fridlyst i Sverige och får endast jagas under strikt kontrollerade former.

I syfte att reglera antalet björnar i landet och för att förebygga skador på tamdjur och renar sker skyddsjakt och viss licensjakt som beslutas av länsstyrelse.

– Björn jagas från och med den 21 augusti till och med den 15 oktober eller tills beslutat antal björnar inrapporterats är fällda, menar Naturvårdsverket.

Besiktigar fällda björnar

Länsstyrelsen besiktigar sedan björnarna som fällts och tar prover.

– Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen, uppger Naturvårdsverket.

Foto: Z. Machacek

Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen