SVERIGE: Kylig vinter väntar ryska ambassaden

2022 08 03

Ryska ambassaden i Sverige kan tvingas stå utan värme i vinter.

Sanktionerna mot Ryssland efter invasionen av Ukraina har lett till en allt sämre ekonomisk situation för landets diplomatiska avdelningar i Sverige, rapporterar Di.

Efter uteblivna betalningar kan avdelningarna stå inför en tuff period.

– Avdelningarna kan stå utan uppvärmning i höst, fordon kan få körförbud och sjuk personal kan få klara sig utan vård, rapporterar Di.

Ambassaden ska snart betala in stora summor för bland annat el, vatten och avlopp. Även stora räkningar för sjukvård åt anställda och besiktningar för fordon ska betalas, uppger Di.

Tidningen kan inte specificera hur stora summor det rör sig om.  

Vädjar till Sverige

Nu vädjar den ryska ambassaden till Sverige.

Ambassaden har för fjärde gången i år skickat en ansökan till Kommerskollegium. En ansökan som Di tagit del av. 

Enligt tidningen vill ambassaden att Sverige ska lätta på sanktionerna och låta det ryska utrikesdepartementet skicka mer pengar till avdelningarna i Sverige.

Ansvarig myndighet

Kommerskollegiet är den myndighet i Sverige som har i uppgift att övervaka att sanktioner mot Ryssland efterlevs. Det gäller bland annat EU:s beslut om att frysa ryska tillgångar i Europa.

Det återstår att se om myndigheten kommer att bevilja ambassadens ansökan.

Kan göra undantag

På sin hemsida uppger Kommerskollegiet att myndigheten under vissa villkor kan bevilja undantag:

  • I en nödsituation för att skydda hälsa och miljö.
  • För export av varor i bilaga X till förordning 833/2014 finns ett generellt tillämpligt undantag avseende förpliktelser enligt ett avtal som har ingåtts före den 26 februari 2022.
  • För varor enligt bilaga II förordning 833/2014 kan exporttillstånd ges om varorna inte ska slutanvändas inom vissa oljeutvinningsprojekt. Det här gäller varor som till exempel rör, borrkronor och lastare.

Rysslands diplomatiska avdelningar i Sverige

Ryssland har tre diplomatiska avdelningar i Sverige:

  • Ambassaden i Stockholm.
  • Konsulatet i Göteborg.
  • Handelsrepresentationen i Stockholm.  

Foto: I. Ryabov

Text: Redaktionen