SVERIGE: Kvinna död efter kollision med älg

2023 02 12

En kvinna har omkommit i en trafikolycka i Östersund.

Under lördagskvällen skedde en olycka på E14 i Östersund väster om trafikplats Rannåsen.

En kvinna i medelåldern avled efter att bilen hon körde kolliderade med en älg.

– Anhöriga är underrättade. Fyra personer är förda till Östersund sjukhus för vård och kontroll. Närmare upplysningar om skadeläget lämnas av sjukvården. Bilen är tagen i beslag och bärgad från platsen, förklarar polisen.

Älgen dog på platsen till följd av kollisionen.

Största i skogarna

Älgar är de största djuren i de svenska skogarna och kan väga upp till 550 kilo. 

De kan mäta upp till 2 meter i mankhöjd och varje år sker olyckor på vägarna där älgar är inblandade.

En av de föreslagna lösningarna handlar om faunabroar som djuren kan använda för att säkert ta sig över vägarna.

Har ökat

Det vanligaste sättet att förhindra viltolyckor är att sätta upp viltstängsel längs vägarna, någonting som dock kan hindra djurens naturliga rörelsemönster.

Kollisioner med djur är ingen ovanlighet på de svenska vägarna och sker i stor utsträckning varje år.

– Antalet anmälda viltolyckor på väg i Sverige har ökat med 38 % mellan åren 2010 och 2021, från 47 475 till 65 430 per år, uppger Nationella viltolycksrådet.

Finns skyldigheter

Vid viltolyckor finns det vissa skyldigheter som är bra att känna till.

Att inte anmäla en viltolycka med djur som älgar, rådjur och vildsvin kan vara straffbart och klassas som en smitningsolycka.

– Om du råkat ut för en viltolycka ska du ringa 112 och göra en polisanmälan. Du ska även placera ut en varningstriangel samt märka ut platsen där olyckan skett. Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann, uppger polisen.

Det händer efteråt

När en viltolycka inträffat och polis tillkallats rings en kontaktperson ut till platsen.

Därefter påbörjas försök att minska djurets lidande med hjälp av kontaktpersonens goda kännedom om platsen och eftersöksjägare.

Nationella viltolycksrådet sammanställer resultaten av alla eftersök som sedan ligger till grund för forskning och förebyggande arbete.

Foto: I. Krutainis

Text: Redaktionen