JUST NU: Kustbevakningen trappar upp – ska jaga vattenskotrar

2022 06 27

Nu sätts det in riktade kontroller på flera olycksdrabbade områden i Sverige.

Myndigheterna har tröttnat på det ansvarslösa åkandet på vattenskotrar i sjöar och hav runt om i Sverige.

Därför satte Transportstyrelsen ned foten och från och med 1 maj i år krävs det förarbevis för att få lov att framföra det vattenanpassade fordonet.

Kustbevakningen ska hålla ordning

Men att kräva förarbevis är bara en del i raden av åtgärder för att komma till bukt med olagliga förare som både stör strand- och havsliv och utsätter sig själv och andra för faror.

Nu aktiveras även kustbevakningen för att hålla ordning på vattenskotrarna, rapporterar Sveriges Radio.

Ska kontrollera förarbevisen

Kustbevakningen kommer under den närmaste veckan att arbeta specifikt med frågan och bevaka flera områden i landet är olyckor ofta har inträffat tidigare. 

Syftet är att myndigheten ska kontrollera så att vattenskoterförarna faktiskt följer de nya reglerna och inte kör utan förarbevis, erfar SR.

Den som kör olovligen riskerar böter.

Tre dödsolyckor förra året

Enligt Transportstyrelsen omkom 23 personer till sjöss i Sverige under förra året. Tre av olyckorna kopplades till vattenskotrar, och liknande olyckor har ökat betänkligt de senaste åren.

En vanlig förklaring till olyckorna är att skotrarna välter och förarna har försökt simma till land utan att vara utrustade med flytväst. Det har också förekommit kollisioner, med både andra skotrar och med öar.

15-årsgräns

För att få lov att ta förarbevis måste man vara 15 år. Utbildningen tar ungefär två dagar och innehåller både praktiska och teoretiska moment. 

Det är privata utbildningsanordnare som håller i utbildningarna, men de måste vara godkända av oss. Vi har en lista med godkända utbildare på vår webbplats, sade Jonathan Stillman, handläggare på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande i våras i samband med de att de nya reglerna presenterades.

Höjts röster i flera år

De senaste åren har röster höjts för myndigheterna måste ta upp jakten på ansvarslösa vattenskoterförare.

Polis och kustbevakning måste vara mer närvarande för att lagföra dem som missköter sig. De har en otroligt viktig roll att stävja det som håller på att ske, sade Mats Eriksson, vd på båtbranschens riksförbund Sweboat som organiserar Sveriges båthandlare – inklusive vattenskoterförsäljare, till Svenska Dagbladet redan 2020.

Foto: Kustbevakningen

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen