SVERIGE: Kraftig prisökning på nästan tusen läkemedel

2023 07 20

Receptbelagda läkemedel ser ut att bli dyrare.

Den ansvariga myndigheten för läkemedelspriser i Sverige kommer att höja maxpriset som apoteken får köpa in produkter för.

Det väntas leda till kraftiga prisökningar på nästan tusen läkemedel.

Totalt rör det sig om 988 receptbelagda läkemedel som väntas bli så mycket som 25 procent dyrare, rapporterar Sveriges Radio.

Anledningen uppges vara att öka tillgången på bland annat antibiotika, då flera läkemedelsbolag hotat om att bojkotta den svenska marknaden på grund av de nuvarande priserna.

Måste göras

Cecilia Frostegård, avdelningschef vid myndigheten TLV, menar att prishöjningen är nödvändig.

– Om vi inte gör den här höjningen så kommer vi inte ha tillgång till de här läkemedlen över huvud taget, säger hon.

Lägre än i andra länder

Priset på exempelvis penicillin är i Sverige lägre än i andra länder, delvis på grund av den svaga kronan.

Johan Wallér är vd hos Sveriges apoteksförening, och han ser positivt på förändringen.

– Man behöver ständigt se över hela prissättningssystemet för läkemedel utifrån att vi ska ha en god tillgänglighet. Så det är positivt, säger han.

Ska ses över

Det råder allt fler bristsituationer när det kommer till läkemedel i Sverige.

Det är någonting som regeringen har aviserat att de kommer att se över.

– Antalet rest- och bristsituationer av läkemedel ökar, både i Sverige och i resten av EU, vilket orsakar problem för enskilda patienter och i förlängningen ökar belastningen inom hälso- och sjukvården, framhåller regeringen.

– Nu ger regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att se över hur dessa situationer kan hanteras och förebyggas.

“Utgör en risk”

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) menar att nationell lagstiftning kommer att ses över.

– Varje gång som en patient inte får tillgång till sin medicin utgör det en risk och det här är ett eskalerande problem vars effekter ökar bördan i sjukvårdssystemet.

Foto: C.V Craft

Text: Redaktionen