SVERIGE: Kraftig motgång för södra Sverige

2022 11 17

Elen kan stängas av under perioder i Skåne under de kommande vintermånaderna.

Enligt Svenska kraftnät finns det en ”reell risk” att delar av landskapet släcks ner under de stundande månaderna, rapporterar Sydsvenskan.

Beskedet från myndigheten kommer trots att elförbrukningen under oktober kraftigt minskat i hela Sverige.

Störst är minskningen i elområde 4, södra Sverige. Där minskade elförbrukningen med 11,5 procent under oktober.

– Vi har nu ytterligare en månad med minskad elförbrukning jämfört med samma månad för ett år sedan. Därtill har minskningen accelererat från septembers minskning som var drygt 4 procent till nu i oktober med 7,6 procent, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

”Positiv trend”

Erik Ek betonar att utvecklingen är lovande.

–  Utifrån ett kraftbalansperspektiv, att Sverige under de kallaste dagarna i vinter riskerar effektbrist, är trenden mycket positiv och håller det i sig även den kallaste dagens förbrukningstopp minskar risken betydligt.

Risken för effektbrist, som i värsta fall kan leda till  frånkoppling ifrån delar av stamnätet, har således minskat i stora delar av landet.

– Nu har vi två månader i rad med kraftig minskad elförbrukning. Vi kan kanske börja tala om en trend, och om den håller i sig under vinterns alla månader ger beräkningsmodellen ett helt annat resultat. Då minskar Sveriges importberoende igen till cirka 30 timmar, vilket är i samma nivåer som innan Ringhals 4 förlängde sin revision till och med januari 2023, säger Erik Ek.

Södra Sverige – ett undantag

Situationen i södra Sverige är dock ett undantag. Där har risken för effektbrist kommande vinter ökat.

– Det beror på att omvärldsfaktorer har utvecklats på ett sådant sätt att Sverige i vinter inte kan räkna med att importera el i samma utsträckning som under tidigare vintrar, framhåller Svenska kraftnät.

Fakta: Elförbrukningen i oktober 2022 jämfört med oktober 2021.

  • Uppmätt last (elförbrukning) för oktober var +6,2 %, -0,9 %, -8,7 % och -14,2 % för elområde SE1-SE4 när man jämför 2022 med 2021. För hela Sverige var skillnaden minus (-) 7,6 %.
  • Korrigerat för temperatur- och kalendereffekter blir ovanstående resultat för elområde SE1-SE4 +7,6 %, -1 %, -7,6 % och -11,5 % för SE1-SE4 när man jämför 2022 med 2021. För hela Sverige var skillnaden minus -6,3 %.

Källa: Svenska kraftnät

 Foto: F. Sonneveld

Text: Redaktionen