SVERIGE: Kraftig kritik mot invandringsförslag

2023 04 23

Liberalerna riktar kritik mot förslag från Tidöpartierna.

Tidöpartierna har lagt fram ett förslag om att bland annat lärare ska anmäla papperslösa.

Många lärare har tagit ställning mot förslaget, och nu riktas även hård kritik från Liberalerna i Stockholm.

L-toppen Jan Jönsson menar att anställda inom vård, skola och socialtjänst bör undantas från anmälningsplikten, rapporterar DN.

– Det blir helt enkelt oetiskt för många anställda i skolans, socialtjänstens och sjukvårdens värld om man tvingas till den här informationsplikten. En lärare har sin huvudlojalitet hos eleverna och deras lärande, en lärare mot patienternas hälsa och en socialsekreterare mot sin klients sociala behov, säger han.

Mycket skeptiska

Jönsson, som är verksam som oppositionsborgarråd i Stockholms stad, menar att det på håll finns stöd bland Liberalerna angående att undvika samarbete med SD.

Samtidigt förhåller sig många liberaler mycket skeptiskt till Tidöavtalet.

Problem för Liberaler

Med erfarenhet inom läraryrket anser Jönsson att en anmälningsplikt kan skada förtroendet för myndigheter för många.

– Min upplevelse är att man inom Liberalerna som parti inte alls tycker om det här förslaget. Det sitter i ryggraden hos varje liberal att det inte blir några goda samhällen om man börjar införa krav på angiveri för stora yrkesgrupper, säger han.

Från flera håll

En annan som riktat kritik mot förslaget är Centerpartiets regionråd i Jönköping, Per Eriksson.

Han vill se en diskussion angående det uppmärksammade förslaget.

– Jag tycker inte att det första besöket till en nyförlöst kvinna på förlossningen ska vara från polisen, säger Eriksson till SVT.

En av flera reformer

Förslaget om anmälningsplikt gällande papperslösa är ett av flera reformförslag som har med migration och integration att göra.

I december månad protesterade tusentals vårdanställda mot delar av Tidöavtalet, och kampanjer har initierats för att motverka förslaget.

Foto: T. Flowe

Text: Redaktionen