SVERIGE: Kraftig kritik mot flera lärosäten – ”väldigt väldigt allvarligt”

2023 02 20

Svenska lärosäten har bedrivit forskningssamarbeten med  kinesiska forskare från försvarsuniversitet och militära forskningsinstitut.

Skattemedel har därmed gått till forskningsprojekt där en eller flera forskare kommit från kinesiska försvars- eller militärinstitutioner.

Det avslöjade Svenska Dagbladet i en stor granskning i helgen. Tidningen kartläggning visar att ett tiotal kinesiska militärforskare jobbat med professorer på svenska universitet.

Ur säkerhetsaspekt beskrivs avslöjandet som en skandal. Kinesiska forskare, med nyckelroller i landets försvarsmakt, har återvänt hem med nyvunnen kunskap om bland annat svenska robotar.

– Om svenska universitet bidragit med kunskapsuppbyggnad till forskare som har anknytning till, eller i vissa fall anställning hos, kinesiska militären, då är det någonstans mellan ganska o-bra och väldigt illa ur svensk och västerländsk säkerhetssynpunkt, sa Per Olsson, försvarsekonom på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, till SvD i samband med avslöjandet.

Måste omvärdera synen

Nu reagerar regeringen.

– Det har funnits en tro på att alla samarbeten med Kina påskyndar landets demokratisering. Med facit i hand måste vi dessvärre omvärdera den synen. Vi ska inte ha samarbeten med militära delar av den kinesiska staten, skriver utbildningsminister Mats Persson (L) på Twitter.

Kan vidta åtgärder

Mats Persson utesluter inte att regeringen inför nya riktlinjer för lärosätena, bland annat hårdare krav när det gäller säkerhetspolitiska avvägningar. 

– Jag ser väldigt väldigt allvarligt på detta. Det är uppenbart att vi vet att Kina utgör ett säkerhetspolitiskt hot och det är uppenbart att det har funnits en naivitet i Sverige gällande synen på Kina, säger han till SvD.

Enligt ministern är det dags för Sverige att omvärdera den ”naiva” inställningen till samarbeten med Kina. Han betonar att forskningen i Kina inte är skild från den kinesiska staten. Kommunistpartiets inflytande finns överallt.

– Det är därför vi nu lägger om politiken och vidtar åtgärder för att få slut på naiviteten som har funnits. Jag vill understryka att vi kommer att bedriva forskningssamarbeten med Kina, men man måste göra säkerhetspolitiska bedömningar och det är klart att när det finns tydliga kopplingar till den kinesiska militären så är det oerhört problematiskt, säger Mats Persson till SvD.

Foto: Viktor Pettersson Regerignskansliet

Text: Redaktionen