SVERIGE: Kraftig förändring för bostadsrättsavgiften

2022 11 25

Riksbankens besked om en ytterligare höjd styrränta på 0,75 procent kommer slå hårt mot drygt en miljon lägenheter.

Det visar en ny undersökning från kreditföretaget UC. När räntan ökar påverkas bostadsrättsföreningarna lån, vilket i sin tur leder till höjda bostadsrättsavgifter.  

– UC har stress-testat avgiftshöjningar i Sveriges bostadsrättsföreningars utifrån ökad ränta och inflation. Vi visar hur många hushåll som kommer att påverkas och hur det kan skilja sig beroende på skuldsättningen i föreningen. Ungefär hälften av alla svenska hushåll som bor i en bostadsrättslägenhet har en förening med en relativt låg skuldsättning, säger Stephane Hedman, ansvarig för UC Bostad.

Hon tillägger:

Den andra hälften, drygt en halv miljon hushåll, bor i föreningar med medelhög till mycket hög skuldsättning. Många kommer att påverkas av ökade avgifter – i synnerhet de som bor i yngre föreningar. Vi observerar regionala skillnader, men överlag kan sägas att mönstret är likartat i exempelvis storstadsregionerna.

Fyra av fem hushåll

Enligt UC beräkningar får fyra av fem hushåll räkna med avgiftshöjningar på 10 procent. Hälften av hushållen kan drabbas av höjda avgifter på 15 till 40 procent.

 Bland hushåll som bor i yngre föreningar får 73 procent räkna med höjda avgifter på minst 40 procent, framhåller UC.

Viktigt att nämna är att risken för avgiftshöjning är högre i föreningar med stora investeringsbehov eller som har ett större beroende till enskilda inkomstkällor, exempelvis föreningar som är beroende av en stor kommersiell hyresgäst. Även små föreningar som har få lägenheter löper en större risk. Samtidigt finns det föreningar med god ekonomi och lönsamhet där den finansiella styrkan kan mildra behovet av avgiftshöjningar, säger Stephane Hedman.

Fakta UC analys

UC har analyserat hur hushåll som bor i bostadsrättsföreningar påverkas om föreningarnas lån läggs om till nya räntenivåer.

Ränteökning med två procentenheter:

  • 71 procent av hushållen får räkna med avgiftshöjningar mellan 5 procent och 20 procent
  • 5 (41)* procent av hushållen räkna med höjda avgifter med minst 40 procent.

Ränteökning med tre procentenheter:

  • 46 procent av hushållen får räkna med avgiftshöjningar mellan 15 procent och 40 procent.
  • 12 (73)* procent av hushållen räkna med höjda avgifter med minst 40 procent.

*Påverkan på hushåll som bor i yngre föreningar (byggår 2018 eller senare)

Källa: UC

Foto: R Ledbetter

Text: Redaktionen