SVERIGE: Konkurrensverket ger besked om matgrossister

2023 03 16

Konkurrensverket har gjort en bedömning av matgrossisterna i landet.

Under det senaste året har matpriserna stigit med 22 procent i Sverige.

Den höga inflationen slår hårt mot svenska hushåll och såväl konkurrensverket som matproducenterna har kallats till riksdagen för diskussion.

Nu meddelar konkurrensverket att det inte finns några tecken på olagligheter hos matgrossisterna, rapporterar SR.

Producenterna menar att prisuppgången beror på att priserna på olja, el och vete gått upp samtidigt som den svenska kronan varit svag.

“För jävligt” 

Riksbanken har höjt styrräntan ordentligt för att försöka få kontroll på inflationen, som alltjämt är långt högre än målet på 2 procent.

Stor ilska har riktats mot svenska matbutiker som anklagats för att smyghöja priserna på varor.

– Jag tycker också att det är för jävligt på ren svenska när priserna på enskilda livsmedel som kan vara helt avgörande sticker iväg på det sättet. Jag får försöka hitta och välja, kanske inte favoriten, utan hitta ett annat alternativ som har ett lägre pris, säger konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Var i riksdagen

Konkurrensverket var i riksdagen för att svara på om konkurrensen sätts ur spel på grund av den nuvarande situationen.

Efter att ha utrett saken har myndigheten kommit fram till att det inte finns några tecken på oegentligheter.

– Det är många butiker på landsbygden som inte längre har råd att konkurrera prismässigt, så vi är snarare oroliga för att vi kommer se att landsbygdsbutiker och små butiker kommer få stänga, säger Karin Brynell, vd för branschorganisationen Svensk dagligvaruhandel.

Kraftiga ökningar

Prisökningarna i Sverige gäller de allra flesta varor, och livsmedlen stod för en femtedel av inflationen i februari.

Bland de varor som ökat mest finns blomkål med 48 procent och tomater med 38 procent, uppger DN.

Inte sedan 50-talet

Den höga inflationen försvårar för svenska konsumenter och motiverar högre räntor för riksbanken.

– Under 1970- och 80-talen ökade livsmedelspriserna också mycket, men vi får gå tillbaka till 1951 för att hitta den senaste tolvmånadersperioden då matpriserna ökade med över 20 procent, framhåller SCB:s prisstatistiker John Eliasson i ett pressmeddelande.

Foto: Maria Lin Kim

Text: Redaktionen


Ny legitimation ska införas i Sverige och hela EU

2024 06 12

En ny e-legitimation ska införas i Sverige och EU, vilket innebär att BankID får konkurrens.

Miljontals svenskar har idag bank-id från kommersiella aktörer i form av privata banker.

Men det finns också många som inte har något bank-id eller någon form av e-legitimation.

Detta skapar problem i vardagen och leder till ojämlikhet.

Därför införs nu en ny, statlig e-legitimation, rapporterar SR.

En miljon saknar e-legg

Bank-id har fått mycket kritik, bland annat för att många människor saknar möjlighet att skaffa eller använda det.

– Det finns idag ungefär en miljon människor i Sverige som inte kan få en e-legitimation, säger Lotta Hämäläinen, som är ansvarig på Digg – myndigheten för digital förvaltning, till radiokanalen.

Många äldre personer kan inte använda bank-id eftersom de har svårt att hantera en smartphone.

Detsamma kan gälla personer med funktionsnedsättningar.

Ett annat problem är att bankerna, som är privata aktörer, kan välja bort kunder. Detta kan bland annat drabba flyktingar som saknar svenskt personnummer.

Dessutom anses det leda till osäkerhet när privata aktörer i stort sett har monopol på en så viktig samhällsfunktion.

– Vi har en dominerande lösning som gör att går den ner så är risken att samhället stannar, säger Lotta Hämäläinen.

Fysiskt plastkort

Men nu kommer Sverige alltså att införa en statlig e-legitimation, vilket de flesta andra länder redan har.

Den införs 2026 och kommer att vara ett fysiskt plastkort.

– Du lägger kortet mot telefonen, så läses den av trådlöst. Så det innebär att det blir enklare att hjälpa till exempel sin gamla mamma, säger Lotta Hämäläinen till radiokanalen.

Digital plånbok inom EU

Samma år kommer även EU att införa en gemensam e-legitimation i form av den digitala plånboken EUDI Wallet.

– Nyckelfunktionerna inkluderar möjligheten att e-legitimera användare över landsgränserna, både i e-tjänster och vid fysisk närvaro, uppger myndigheten Digg på sin hemsida.

Med den digitala plånboken kommer man även kunna dela annan information om sig själv inom hela EU.

– Det man fyller den med kan vara allt från teaterbiljetter, körkort, utbildningsmeriter, recept på mediciner till arbetsintyg eller rättigheter att representera ett visst företag, skriver Digg.

Foto: BankID

Text: Redaktionen


Danmark förbjuder populär pasta – säljs i Sverige

2024 06 12

Danmark återkallar flera sorter av populära ramennudlar.

Produkterna kommer från det stora sydkoreanska företaget Samyang vars pastaprodukter även säljs i de flesta svenska livsmedelsaffärer.

Nudlarna som Danmark valt att förbjuda är dock de kryddiga och starkare varianterna, som även de säljs i Sverige men främst via nischade återförsäljare på nätet.

Det handlar om “extremt starka nudlar” som den danska motsvarigheten till Livsmedelsverket menar kan förgifta konsumenterna som nu uppmanas att slänga produkterna.

– Om du har köpt produkterna ska du kassera dem eller lämna tillbaka dem till butiken där de köptes, framhåller myndigheten i ett uttalande.

"Sveda och obehag"

Enligt de danska myndigheterna är det chilin som är problemet. Kapsaicinhalten är så hög att den anses utgöra en hälsorisk. I Tyskland har flera barn lagts in på sjukhus efter att ha blivit förgiftade då de blivit utmanade på sociala medier att äta starka chilichips, lyder argumentet.

– Chili i stora mängder utgör en risk framför allt för barn och sköra vuxna, säger enhetschefen Henrik Dammand Nielsen på Fødevarestyrelsen.

– Möjliga symtom inkluderar sveda och obehag, illamående, kräkningar och högt blodtryck. Därför kräver vi nu att butikerna tar bort produkterna från sina hyllor.

"Danskar tål inte stark mat"

Återkallandet har väckt uppmärksamhet även utanför Danmarks gränser. Bland annat tar brittiska BBC upp saken och pekar på en diskussion som blossat upp där danskar pekas ut som ett folk som inte tål stark mat.

– Jag hade en vän från Danmark som tyckte att smaklösa panerade räkor med lite mald peppar på var för kryddig. Inte förvånad över att de tror att ramennudlarna är gift, lyder en kommentar på forumet Reddit som gillats flera gånger.

Här är nudlarna det gäller

De danska myndigheterna menar dock att giftlarmet ska tas på allvar. DTU Food Institute har dragit slutsatsen att nudelpaketen är skadliga för hälsan.

– Mängden het chili är ännu högre i de undersökta nudlarna än i chilichips, vilket tidigare lett till förgiftningsskador bland barn i Tyskland. Därför är det viktigt att föräldrar är medvetna om de extrema nudelsorterna och undviker dem, säger Henrik Dammand Nielsen.

Smakerna från Samyang som berörs är följande:

- Buldak 3x Spicy & Hot Chicken

- 2x Spicy & Hot Chicken

- Hot Chicken Stew

Foto: S. Singh

Text: Redaktionen