SVERIGE: Konkurrensverket ger besked om matgrossister

2023 03 16

Konkurrensverket har gjort en bedömning av matgrossisterna i landet.

Under det senaste året har matpriserna stigit med 22 procent i Sverige.

Den höga inflationen slår hårt mot svenska hushåll och såväl konkurrensverket som matproducenterna har kallats till riksdagen för diskussion.

Nu meddelar konkurrensverket att det inte finns några tecken på olagligheter hos matgrossisterna, rapporterar SR.

Producenterna menar att prisuppgången beror på att priserna på olja, el och vete gått upp samtidigt som den svenska kronan varit svag.

“För jävligt” 

Riksbanken har höjt styrräntan ordentligt för att försöka få kontroll på inflationen, som alltjämt är långt högre än målet på 2 procent.

Stor ilska har riktats mot svenska matbutiker som anklagats för att smyghöja priserna på varor.

– Jag tycker också att det är för jävligt på ren svenska när priserna på enskilda livsmedel som kan vara helt avgörande sticker iväg på det sättet. Jag får försöka hitta och välja, kanske inte favoriten, utan hitta ett annat alternativ som har ett lägre pris, säger konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Var i riksdagen

Konkurrensverket var i riksdagen för att svara på om konkurrensen sätts ur spel på grund av den nuvarande situationen.

Efter att ha utrett saken har myndigheten kommit fram till att det inte finns några tecken på oegentligheter.

– Det är många butiker på landsbygden som inte längre har råd att konkurrera prismässigt, så vi är snarare oroliga för att vi kommer se att landsbygdsbutiker och små butiker kommer få stänga, säger Karin Brynell, vd för branschorganisationen Svensk dagligvaruhandel.

Kraftiga ökningar

Prisökningarna i Sverige gäller de allra flesta varor, och livsmedlen stod för en femtedel av inflationen i februari.

Bland de varor som ökat mest finns blomkål med 48 procent och tomater med 38 procent, uppger DN.

Inte sedan 50-talet

Den höga inflationen försvårar för svenska konsumenter och motiverar högre räntor för riksbanken.

– Under 1970- och 80-talen ökade livsmedelspriserna också mycket, men vi får gå tillbaka till 1951 för att hitta den senaste tolvmånadersperioden då matpriserna ökade med över 20 procent, framhåller SCB:s prisstatistiker John Eliasson i ett pressmeddelande.

Foto: Maria Lin Kim

Text: Redaktionen