SVERIGE: Incident på kärnkraftverk – spred radioaktivt dammoln

2022 08 17

Sex arbetare ska ha exponerats för radioaktiva partiklar i samband med att reaktortank två plockades isär på Barsebäcks kärnkraftverk i Skåne.

Misstaget skedde när arbetare i block två skulle vända på reaktortankens bottendel, den som kallas kalotten, rapporterar Sydsvenskan.

Ett radioaktivt dammoln frigjordes och kontaminerade hela reaktorhallen.

Incidenten ska ha ägt rum den 3 augusti i år vilket framgår i ett protokoll från Strålsäkerhetsmyndigheten, SMM.

Kontaminerade 16 våningar: “Avbröt omedelbart”

Uppgifter till den skånska tidningen gör gällande att dörrarna till block två var tvungna att hållas stängda i mer än en vecka.

Dammolnet tog sig dock ändå igenom både ventilation och hisschakt.

Följden blev att samtliga 16 våningar i byggnaden kontaminerades, skriver Sydsvenskan.

– Under ett moment frigjordes det radioaktiva partiklar som spred sig i reaktorhallen och reaktorbyggnaden. Arbetet avbröts omedelbart, säger Maria Taranger, kommunikationsansvarig på Barsebäck.

Ingen fara för allmänheten

De sex personer som arbetade i reaktorhallen exponerades för det radioaktiva ämnet kobolt-60.

Det ska dock inte vara någon fara för någon av dem – ej heller allmänheten.

– Alla är kontrollerade och mätningarna visar nivåer som inte är hälsovådliga. De överstiger inte heller myndigheternas gränsvärden, säger Maria Taranger.

“Gjort omfattande kontroller”

Ünal Ören är strålskyddsföreståndare på Barsebäck och vill särskilt förtydliga att allmänheten inte ska känna någon oro.

– Vi har gjort omfattande kontroller även utanför anläggningen och kan inte detektera några ämnen som härstammar från oss. Det är inget som avviker på något sätt, säger han till Sydsvenskan.

Saneringsarbete pågår

Ett saneringsarbete pågår i Barsebäcks kärnkraftverk sedan 2016.

Incidenten för några veckor sedan fördröjer den processen – och sannolikt planerna på när kärnkraftverket till slut ska rivas.

Togs helt ur bruk 2005

De två kokvattenreaktionerna i det skånska kärnkraftverket togs ur drift 1999 och 2005.

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kommer den storskaliga nedmonteringen samt rivningen av radioaktivt förorenade system och byggnader ta ungefär åtta år.

Rivningsarbetet inleddes 2020.

– Det är en anläggning som är byggd för att klara tuffa förhållanden och det märker vi när vi ska riva. Alla dimensioner är större, tjockare, tyngre. Det behövs speciella metoder, sade Barsebäck Krafts vd Åsa Carlson till SVT i december 2021.

Foto: Google Maps

Text: Redaktionen