SVERIGE: Imamer arrangerar njutningsäktenskap

2022 05 11

Shiamuslimska imamer runt om i Sverige arrangerar så kallade ”njutningsäktenskap”, vilket innebär att de viger kvinnor som sedan köps av män som vill ha tillfälligt sex.

Det kan SVT:s program Uppdrag granskning avslöja.

I flera fall tar imamerna betalt för sexet. Det så kallade njutningsäktenskapet syftar till att göra sexet halal, då det sker inom ”äktenskap”.

”Agerar som en hallick”

Uppdrag granskning har fått kontakt med flera kvinnor som berättar om sina upplevelser.

– Han missbrukar sin makt och allt som situationen erbjuder. Han utnyttjar en utsatt kvinna, det är vidrigt. Det är prostitution han ägnar sig åt. Han agerar som en hallick, säger ”Maryam”, enligt SVT.

Femton stycken erbjuder vigsel

I programmet kontaktar en kvinnlig medarbetare flera shiamuslimska församlingsföreträdare.

Av de 26 församlingsföreträdare som kontaktas erbjuder sig 15 att hjälpa till att arrangera njutningsäktenskap. Fyra församlingsföreträdare framhäver att det är olagligt och oacceptabelt.

– Hej min syster. Det som du vill göra är olagligt i Sverige oacceptabelt i samhället och olagligt i islam. Det är förbjudet att sälja din kropp. Allah ska hjälpa dig. Tyvärr! Jag kan inte hjälpa dig, svarar en församlingsföreträdare I Luleå.

Andra religiösa ledare hävdar att det finns stöd i Koranen för tillfälliga äktenskap.

Enligt Petra Stenkula, polismästare i Malmö och The Adelswärd, chefsrådman i Lunds tingsrätt, kan vigslarna kopplas till brottslig verksamhet. 

Liknar snarare människohandel

– Äktenskapet i sig är snarare något människohandelsliknande där man utnyttjar en kvinna i beroendeställning. Om jag varit förundersökningsledare hade jag nog upprättat en anmälan om människohandel, säger Petra Stenkula till SVT.

Thed Adelswärd konstaterar i likhet med polismästaren att det handlar om brottslig verksamhet.

– Det låter som att det skulle vara straffbart för koppleri. Det dömer man till fängelse i fyra år för.

Tillhör paraplyorganisation

Av de församlingar som Uppdrag granskning har undersökt tillhör majoriteten paraplyorganisationen  Islamiska Shiasamfunden i Sverige.

Samfundet har kommenterat uppgifterna i ett pressmeddelande.

– I reportaget framkommer det allvarliga anklagelser om missbruk hos religiösa företrädare såväl som information om utsatthet hos kvinnor. Detta blir nu en prioritet för samfundet. ISS har inlett en intern utredning för att klarlägga om någon av samfundets företrädare förespråkar att mut’ah används på ett sätt som strider mot svensk lag och den shiamuslimska traditionens etiska principer. ISS har vid årsstämman den 7 maj 2022, agerat omedelbart med att bland annat, frysa bidrag till berörda medlemsorganisationer och stängt av de inblandade personerna, skriver Islamiska Shiasamfunden i Sverige.

Foto: H. Dadkhah

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen