SVERIGE: Hotfull gruppering vill avrätta politiker

2023 06 17

En hotfull sekt utreds av polisen.

I Gullspång i Västra Götalands län befinner sig en grupp människor som går vid namnet “Vikingasekten Gudalandet”.

Gruppen har byggt en avrättningsplats längs väg 200, där politiker är menade att hänga.

Tidigare har människorna riktat återkommande hot mot politiker, och till och med fått flera att avgå.

Nu utreds gruppen av polisen för hot mot demokratin, rapporterar GP.

Oklart hur många

Det är inte känt riktigt hur många som är del av grupperingen, men det ska finnas ett fåtal styrande aktörer och medlemmar som kallas "sheriffer".

Sekten menar att allting styrs av onda företag och datorprogram.

En högt uppsatt SD-politiker är en av de som lämnat politiken på grund av hoten.

– När det går så långt att en enskild förtroendevald lämnar till följd av hot är det ytterst allvarligt, säger kommunstyrelsens ordförande Björn Thodenius (M) till SR Skaraborg.

Flera personer

Bland personerna som fått utstå hot och hat från gruppen finns utöver lokalpolitiker i Gullspång även Bill Gates och Kung Charles.

Vikingasekten uppges hålla till i skogarna i Hova, och gruppens syfte ska vara att tvinga människor med makt att kapitulera.

– Det blev för mycket. Det finns flera aspekter som gjorde att jag valde att lämna. Men en av aspekterna var att jag kände att jag måste skydda mig själv och min familj. Det är inte värt vår säkerhet, säger en av de hotade politikerna till GP.

Påverkar demokratin

I en rapport har Europarådet konstaterat att den hatretorik som riktas mot kommunpolitiker innebär ett hot mot demokratin.

Även Sveriges kommuner och regioner framhåller att det är ett stort problem.

– Den offentliga debatten påverkas negativt av falska nyheter då de förhindrar seriösa överväganden i viktiga lokala och regionala frågor. 

– För att möta denna utveckling behöver många aktörer agera tillsammans, såväl nationellt som gemensamt i Europa.

Viktigt att känna sig trygg

SKR understryker vikten av att kommunpolitiker måste kunna känna sig trygga i sitt arbete.

Hot och hat riskerar att försvåra arbetet.

– Tyvärr så utsätts förtroendevalda för kränkningar och hot. Det kan skapa oro, för egen del och för anhöriga, och leda till att förtroendevalda censurerar sig själva, framhåller SKR.

Foto: S. Unrau

Text: Redaktionen