SVERIGE: Hotell utreds för bakterieutbrott

2023 02 02

Ett svenskt spahotell utreds efter att personal uppvisat symptom på infektion.

Spahotellet Yasuragi Hasseludden, beläget utanför Stockholm, utreds för Legionella.

Detta efter att anläggningens personal uppvisat symptom på infektion, rapporterar Expressen.

– Just nu utreder miljö & hälsa personal hos oss. Personal har påvisat symptom och därav är vi en av flera platser som utreds av miljö och hälsa i de kommuner det berör, meddelar vd Anna Westergren.

“Arbetar proaktivt”

Yasuragi Hasseludden är en spaanläggning i japansk stil med hotell-och konferensverksamhet.

Anna Westergren vill inte ge svar på hur många anställda som har symptom, men understryker att hotellet gör provtagningar för legionella varje månad.

– Vi arbetar alltid proaktivt mot legionella, med bland annat regelbundna provtagningar och vattenrening, menar hon.

Kan orsaka lunginflammation

Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation.

Bakterien är vanligt förekommande i jord-och vattensamlingar och över hundra fall rapporteras i Sverige varje år.

– Bakterierna tillväxer främst i temperaturintervallet 20–45 °C och de kan därför tillväxa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. Legionellabakterier har i studier visats överleva temperaturer över 70 °C, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Så sker smitta

Smitta mellan personer kan inte ske och det går inte att bli kronisk bärare av legionella. 

Statistik visar att många med största sannolikhet får smittan i duschen, och olika typer av bubbelpooler kan utgöra risk.

– Smitta sker genom inandning av vatten i aerosolform eller inandning av jord. Att få i sig bakterien via dryck orsakar inte sjukdom, menar FHM.

Flera symptom

Vid smitta kan personer uppvisa symptom såsom hög feber, muskelvärk och huvudvärk.

Diarré kan förekomma och sjukdomsbilden kan bli mycket allvarlig.

Enligt smittskyddslagen är legionellainfektion en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

– Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående för vattenprovtagning, förklarar FHM.

Foto: C. Cortijo

Text: Redaktionen