SVERIGE: Högre lön eller kortare arbetstid?

2022 05 18

Varannan svensk föredrar en kortare arbetstid framför högre lön.

Det visar en Sifo-undersökning som tidningen Arbetet låtit göra.

Tuffa arbetsvillkor

I opinionsundersökningen svarar 52 procent att de hellre skulle arbeta mindre för en sämre lön. 40 procent föredrar en högre lön och åtta procent svarar ”vet ej”.

Sömn- och stressforskaren Göran Kecklund menar att många i dag upplever att deras arbetsvillkor är för tuffa.

– Man är orolig för att inte klara ett sådant arbete om man jobbar 40 timmar i veckan, säger han till Arbetet.

Kön och partitillhörighet spelar roll

Undersökningen visar att kvinnor är mer benägna att jobba färre timmar än män. Nästan sex av tio kvinnor föredrar en kortare arbetstid. I jämförelse föredrar ungefär hälften av männen (46 procent) en kortare arbetstid framför en högre lön.

Undersökningen visar även att de tillfrågades partisympatier spelar en stor roll. Det finns en tydlig koppling mellan synen på arbetstid och politisk hemvist.

Personer som sympatiserar med Vänsterpartiet är klart mest positiva till kortare arbetstid. Det finns även ett stort stöd för färre arbetstimmar bland socialdemokrater och miljöpartister, rapporterar Arbetet.

Mitt emellan

Personer som sympatiserar med KD, M, L eller C anser att en högre lön är viktigare än kortare arbetsdagar. Sverigedemokraternas väljare är splittrade – 47 procent av SD-väljarna säger ja till kortare arbetstid, men lika många säger nej.

Tydlig trend

Enligt Göran Kecklund finns det en slutsats att dra från undersökningen. Kortare arbetstid blir allt mer populärt.

– Om man säger så här: vill man bli populär som arbetsgivare ska man nog minska arbetstiden. Det är få grejer som slår det, inte ens högre lön, säger han till tidningen.

Foto: F. Rostig

Text: Redaktionen