SVERIGE: Hård kritik mot stor militärövning

2023 04 16

På måndag startar den största svenska militärövningen sedan 1989.

Den stora militärövningen Aurora 23 involverar bland annat 700 amerikanska marinkårssoldater.

Övningen kommer pågå mellan 17 april och 11 maj, och Försvarsmakten kommer att vara aktiv i stora delar av Sverige.

Omkring 26 000 personer från 14 olika länder deltar i övningen, men Kerstin Bergeå, ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen, är skeptisk.

– Att genomföra den största övningen på mer än 25 år precis nu är en enorm felprioritering. Det gör varken Sverige eller världen säkrare, utan riskerar snarare att leda till ökade spänningar i en redan spänd tid, där vi är i stort behov av avspänning, säger Bergeå till GP.

Bör dra tillbaka ansökan

Utöver kritiken mot militärövningen anser Svenska freds att Sveriges omdebatterade Natoansökan bör dras tillbaka.

Det har nästan gått ett år sedan den dåvarande regeringen ansökte till Nato mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina.

Sverige har ännu inte accepterats av samtliga medlemsländer och väntar fortfarande på ett medlemskap.

“Bör pausas”

Svenska freds menar att fokus bör ligga på diplomati och förebyggande arbete istället för övningar som Aurora 23.

– I det spända läge som råder bör alla militära övningar pausas. Sverige borde skicka andra signaler för att öka säkerheten, säger Bergeå.

Skiftat fokus

Försvarsmakten framhåller att man skiftat fokus från internationella insatser till nationellt försvar.

Det är någonting som symboliseras av Aurora 23, som kommer att synas över hela landet.

– Syftet med Aurora 23 är att höja Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp mot Sverige och att tillsammans med andra kunna bidra till stabilitet i närområdet, säger överstelöjtnant Henrik Larsson, planeringschef för övningen. 

Flera aspekter

Bland annat handlar övningen om att träna på beredskap på marken, i luften och till sjöss.

Utöver ett antal olika militära grenar kommer även civila myndigheter att vara involverade i övningen.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen