SVERIGE: Här finns jobben – 400 000 behöver anställas

2023 03 23

Välfärden behöver anställa över 400 000 de kommande åren.  

En ny rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR, visar att i takt med att befolkningen blir äldre behöver fler anställas inom vården, rapporterar SVT.  

– Behoven är kopplade till befolkningsutvecklingen och vi ser en väldigt kraftig ökning av antalet personer som är 80 år och äldre. De ökar med 50 procent de kommande tio åren och samtidigt ökar inte antalet i arbetsför ålder, det ökar minder än tidigare, säger Bodil Umegård, sektionschef på SKR, till tv-kanalen.

Måste hitta nya lösningar  

Idag behövs 91 000 fler personer anställas inom vården. Det är i samband med de kommande årens pensionsavgångar som behovet av nyanställda kommer öka som mest. 

SKR räknar med att 410 000, mer än Malmös befolkning, kommer att behövas anställas de kommande åren. Behovet är som störst inom äldreomsorgen.  

Bodil Umegård, är inte oroad över själva siffran utan vill hitta nya lösningar och arbetsmetoder.  

– Det är en tydlig signal att vi behöver förändra. Vi kommer inte att klara det här genom att göra likadant som vi har gjort tidigare. Man behöver hitta nya lösningar.  

Minska behovet av vård  

De lösningar som Bodil Umegård föreslår är bland annat att behålla och utveckla befintlig personal. Hon vill även satsa på arbetsmiljön så fler kan och vill jobba heltid.  

Bodil Umegård föreslår även en ökad användning av teknik för att hitta nya arbetssätt. Slutligen vill hon även se ett hälsoförebyggande arbete, som gör att äldre håller sig friskare, för att minska behovet av vård.    

Få fler tolvåringar att välja vårdyrket  

En grundskola i Lund har låtit sina sexor få träffa representanter från vård- och omsorgscollage i Skåne, för att tidigt väcka ett intresse för vårdyrket. Initiativet är en del av projektet “upptäck vård och omsorg” som inleddes i januari och pågår fram till sommaren.  

– Jag har varit lite inne på programmering, fast det är inget jag vill längre, säger eleven Hannes Theander, till SVT och tillägger att han skulle göra mer nytta i vården. 

Funnits en ökad brist av personal länge  

Redan år 2022 gick Socialstyrelsen ut med en rapport om att det finns en ökad brist av personal inom hälso- och sjukvården. Rapporten visade att alla regioner hade brist på barnmorskor. Den främsta orsaken till personalbrist visade sig vara att för få utbildar sig, hög konkurrens från andra arbetsgivare och pensionsavgångar.  

Foto: H. Naidoo Jade

Text: Redaktionen