Sverige har fått nog – vill införa nytt förbud för alla bilägare

2024 07 09

Över 80 procent av Sveriges kommuner vill se ett nytt förbud för landets bilägare.

Drygt hälften av alla biltvättar i Sverige sker på gatan.

Helt ohållbart, enligt kommunerna i landet, som anser att beteendet behöver försvinna genom lagstiftning.

Det visar en ny rapport från organisationen Hållbar biltvätt.

Inställningen backas även upp av en stor del av svenska folket – där sex av tio svenskar enligt samma rapport helt vill förbjuda att tvätta bilen hemma.

– Det är glädjande att fler vill se ett förbud mot hemmatvättande, säger Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Organisationen Sveriges Servicestationer, i en kommentar.

Stor ökning

Att 58 procent av svenskarna säger ja till ett förbud är en stor ökning.

Motsvarande siffra för fyra år sedan var blott 40 procent.

Robert Dimmlich pekar på att 1 000 ton olja och 50 ton tungmetaller årligen rinner ut i Sveriges sjöar, hav och vattendrag som följd av biltvättar på gatan och att budskapet börjar gå hem.

– Vi försöker på många olika sätt att informera om miljöfarorna och lyfta goda exempel i form av Årets Biltvättarkommun, men kanske behövs det ett förbud för att få bukt med problemet på riktigt, säger han.

Kräver fler anläggningar

Det finns dock stora skillnader mellan stad och landsbygd. Andelen som vill se ett förbud är färre i mindre orter.

I Stockholm anser 40 procent att ett totalförbud mot biltvätt på gatan bör införas, medan motsvarande siffra för landsbygdsbor parkerar på 29 procent.

– För att fler ska sluta tvätta bilen på gatan måste tillgängligheten till godkända biltvättsanläggningar bli bättre, säger Robert Dimmlich och tillägger:

– På en godkänd biltvätt samlas tungmetaller upp i reningsverk där de tas omhand på ett säkert sätt i stället för att förorena vår natur. Det ska vara lätt att tvätta rätt.

30 miljoner biltvättar årligen

Enligt siffror från Stora Biltvättsrapporten 2024 från Hållbar biltvätt genomförs över 30 miljoner biltvättar i Sverige varje år. 

– I Sverige är vi duktiga på att göra miljösmarta val och agera med miljöförnuft. Vi är ett föredöme när det gäller att panta och att återvinna. Medvetenheten om att textilier konsumerar stora mängder vatten är hög, framhåller Robert Dimmlich. 

– Men det ofta bortglömda miljöbeteendet är biltvätt på gatan, en fråga som länge fått stå i skuggan av de större miljöfrågorna. Biltvättande hemma är dessutom romantiserat i media och ofta ett accepterat beteende även hos grannar.

Foto: E. Mclean

Text: Redaktionen


Plötslig förändring för svenska kronan

2024 07 09

Den svenska kronan faller mystiskt på måndagskvällen.

På måndagskvällen har en plötslig förändring skett för svenska kronan.

Valutan faller mystiskt efter att under dagen ha handlats i ett stadigt intervall.

Det rapporterar Dagens industri.

Mot flera valutor

Kronan försvagas mot såväl den amerikanska dollarn som euron och det brittiska pundet.

Kronan tappar också mot Kanadas, Australiens och Nya Zeelands valutor.

Det är oklart exakt vad det är som står bakom det plötsliga fallet.

Föll plötsligt

Fallet innebär ett tapp om cirka 10 öre mot dollarn och drygt 7 öre mot euron.

En euro handlas nu för 11,44 kronor, jämfört med 11,21 kronor den 19 juni.

Dollarn handlas för 10,57 kronor, att jämföra med 10,38 kronor den 12 juni.

Tar kronan i beaktning

Riksbanken har som bekant genomfört den första räntesänkningen för den här cykeln.

Den svenska kronans status är en av de faktorer som Riksbanken tar i beaktning när det kommer till eventuella sänkningar framöver.

– Mot bakgrund av att inflationen i grunden utvecklas gynnsamt, att konjunkturen bedöms vara något svagare och att kronans växelkurs är något starkare, har prognosen för styrräntan justerats ner något, förklarar Riksbanken.

– Förutsatt att inflationsutsikterna står sig kan styrräntan sänkas två eller tre gånger under andra halvåret. Men inflations- och konjunkturutsikterna är osäkra. 

– Det finns risker kopplade till bland annat inflationen i omvärlden, geopolitiska oron, kronans växelkurs och återhämtningen i svensk ekonomi som kan leda till en både högre och lägre styrränta än i prognosen.

Fortsätter sjunka

Riksbanken konstaterar alltjämt att inflationen närmar sig målnivån, om än risker som bekant kvarstår.

– Inflationen har fortsatt att sjunka och är nära målet på 2 procent. Förutsättningarna för en inflation i linje med målet även på lite längre sikt är goda. 

– De långsiktiga inflationsförväntningarna signalerar ett starkt förtroende för målet och löneökningarna är måttliga.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen


SMHI: Massivt regn på ingång – 9 län i riskzonen

2024 07 09

SMHI går ut med gul varning för skyfallsliknande regn.

Varningen avser imorgon onsdag och berör en stor del av södra Götaland och sydvästra Värmland.

Gul varning är den första av tre varningsnivåer och innebär risker för allmänheten.

Under onsdagen risk för skyfallsliknande regn som kan ge problem med översvämningar. Även kraftig åska kan förekomma, framhåller SMHI vid lunchtid på tisdagen.

Uppemot 60 millimeter

Varningen gäller från och med klockan 12 på onsdagen och håller i sig ända fram till klockan 23.

Det handlar om kraftiga regnmängder.

– Under onsdagen passerar en kallfront med kraftiga regn- och åskskurar österut över södra Sverige, upp mot 40-60 millimeter regn kan förekomma varav stora mängder på kort tid, även hårda vindbyar, varnar väderinstitutet.

SMHI tillägger:

– Skurarna börjar i de västra landskapen kring eller efter lunchtid och rör sig under eftermiddagen och kvällen österut mot ostkusten. Framför fronten, främst i sydöstra Götaland, kan kraftiga värmeåskväder bildas redan från mitt på dagen, då risk för hagel, hårda vindbyar och kraftiga skurar.

Nio län i riskzonen

Totalt berörs nio län av den gula varningen. Dessa är hela eller delar av följande län:

- Skåne län

- Blekinge län

- Hallands län

- Kronobergs län

- Kalmar län

- Jönköpings län

- Västra Götalands län

- Värmlands län

- Östergötlands län

Lokala variationer

SMHI betonar att prognosen inte är hundraprocentig. Var beredd på att det kan komma både mer eller mindre än vad dagens prognos visar.

– Den exakta placeringen på skurar och åskväder i tid och rum är mycket svår att bedöma och stora variationer i vädret över korta avstånd är att vänta, avslutar myndigheten sin uppdatering.

Foto: G. Carstens Peters

Text: Redaktionen