SVERIGE: Här är partiet med störst problem inför 2023

2022 12 26

Sverige har fått ett helt nytt politiskt landskap och ett av partierna har extra stora utmaningar.

ANALYS: Efter åtta år av S-MP-styre går nu Sverige in i en helt ny politisk fas när det nya året inleds.

Moderaterna och SD

Socialdemokraternas maktinnehav är över och istället har fyra andra partier tagit över styret av Sverige.

Två av de partierna har betydligt mer att säga till om – de två största.

Moderaterna har statsministerposten och hela 13 av de 24 ministerposterna.

Det andra av de två mäktigaste partierna är Sverigedemokraterna. Partiet saknar ministerposter men har ändå mycket stort inflytande i egenskap av att vara det största partiet i regeringsunderlaget.

I styret finns också Kristdemokraterna och Liberalerna med sex respektive fem ministerposter.

Svårare än andra partier

På den andra sidan återfinns i första hand Socialdemokraterna med oppositionsledare Magdalena Andersson i spetsen. Partiet åtnjuter stark medvind efter valet.

Där finns även Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

De har å ena sidan tydliga profiler men å andra sidan ganska pressade partiledningar.

Men ett parti har ett svårare utgångsläge än alla de andra och det är Centerpartiet med partiledare Annie Lööf vid rodret.

Två stora elefanter

Centern har flera svåra problem att ta itu med.

V och SD utgör två stora elefanter i rummet hos Centern.

Fokuset på Annie Lööfs nej till V och SD gjorde att det blev mer mediafokus på den saken än på Centerns politik.

Regeringsfrågan

Bråket med V skadade Centern i valet.

Utan Vänstern kunde inte S-MP-C-sidan samla något trovärdigt regeringsalternativ vilket blev ett matematiskt problem avseende mandatfördelningen.

Centerns läge gällande regeringsfrågan är fortfarande en stor utmaning för partiet.

Politiken

C:s ekonomiska politik ligger i stora stycken nära SD:s och de andra partiernas i Sveriges nya styre.

Men när det gäller flera värderingsfrågor ligger partiet långt ifrån SD.

Rent sakpolitiskt är bilden splittrad när det gäller C:s samhörighet med andra partier.

I februari får Centern en ny partiledare och oavsett vem som tar över – Demirok, Thand Ringqvist eller Bäckström – så får den nya C-ledaren en rejäl utmaning.

Om partiet ska bli framgångsrikt igen så behöver flera frågetecken rätas ut.

Text: Redaktionen