SVERIGE: Glatt hälsobesked för svenska folket

2022 11 17

Över 70 procent av befolkningen i Sverige upplever sig ha en god allmän hälsa.  

Det slår Folkhälsomyndigheten fast i den stora nationella befolkningsundersökningen, Hälsa på lika villkor.

Samtidigt finns det en stor skillnad mellan grupper. Faktorer som socioekonomi, kön och utbildning påverkar.

–  Det är fortsatt så att personer med högre utbildningsnivå i större utsträckning uppger att de har en god hälsa. Bland personer med förgymnasial utbildning uppger 60 procent att de har en god hälsa, jämfört med 80 procent av dem med eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån är även kopplad till andra förutsättningar för hälsan, som till exempel arbete, ekonomi och boende, framhåller Folkhälsomyndigheten.

”Fortsatta insatser viktiga”

Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på FHM, drar både positiva och negativa slutsatser av resultatet i undersökningen.

– Det är positivt att så många i befolkningen upplever att de har en god hälsa. Samtidigt visar undersökningen att det fortfarande finns skillnader mellan olika grupper i samhället. För att uppnå det nationella folkhälsomålet om en god och jämlik hälsa i hela befolkningen är fortsatta insatser mycket viktiga. Det handlar om att stärka folkhälsan genom olika hälsofrämjande åtgärder och insatser för att förebygga sjukdomar, säger hon.

Fakta resultatet i nationella befolkningsundersökningen

Resultaten i undersökningen visar bland annat att:

- Andelen i befolkningen som är fysiskt aktiv i minst 150 minuter per vecka har ökat från 65 procent till 68 mellan år 2016 och 2022.

- Många vuxna motionerar regelbundet men sitter i övrigt still under stora delar av dagen. 25 procent av befolkningen, rapporterar att de sitter mer än 10 timmar per dygn.

- Andelen individer med fetma fortsätter att öka i befolkningen och ligger på 16 procent.

Om undersökningen

  • Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor har genomförts sedan år 2004.
  •  I år skickades den ut till 44 800 slumpmässigt utvalda personer från 16 år och uppåt, varav 16 791 personer svarade.
  • Det innebär en svarsfrekvens på 37,9 procent, vilket är lägre än tidigare.
  • Folkhälsomyndigheten bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att öka svarsfrekvensen.
  • Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: G. Vallet resp O. Sjöström

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen


Rusning till Sverige – ”köper allt”

2024 04 14

Den svenska kronan har försvagats ytterligare.

I onsdags åkte den svenska valutan på ett nytt bakslag.

Nya inflationssiffror från USA ledde till att kronan tappade rejält mot både dollarn och euron.   

Den svaga kronan gör att det blir extra dyrt att semestra utomlands för svenska resenärer. Det omvända gäller för många utländska turister som åker till Sverige. Med en starkare utländsk valuta blir det betydligt billigare att semestra och shoppa i Sverige.

Det är något som inte minst den danska befolkningen har uppmärksammat.     

Flera svenska städer uppger att danska turister fortsätter att strömma in i landet – till exempel har antalet skidsemestrande danskar ökat med 82 procent sedan coronapandemin, rapporterar P4 Kalmar.     

– De känner att de har mer pengar i plånboken när de kommer till oss, säger Louise Söderlund, ansvarig på skidanläggningen Isaberg i nordvästra Småland, till radiokanalen.

Hon uppger att tre av fyra skidåkare som kommer till Isaberg är från Danmark och att skidanläggningen har sålt rekordmånga skidpassdagar i år.

– De köper allt man behöver ha. De går på restauranger och köper alkohol, säger Louise Söderlund om de danska turisterna.

Störst ökning i tre områden

I Skåne, västra Götaland  och Kalmar län ökar antalet besök av danska turister mest i landet.

I Kalmar län nyttjades nästan 90 000 gästnätter av turister från grannlandet – en ökning på hela 63 procent jämfört med 2022.

– Det är glädjande att vår internationella marknadsföring ger resultat. Vi fortsätter att samarbeta med aktörerna i länets besöksnäring för att fler ska besöka oss. Det är en viktig pusselbit i länets regionala utveckling, säger Stine Breum Appelquist, samordnare besöksnäring på Region Kalmar län, i ett uttalande.

Kalmar län har anpassat turistnäringen efter den stora anstormningen från Danmark. Numera går det till exempel att få guidade turer på danska vid besök på det medeltida Kalmar Slott.

LÄS MER HÄR:

Kraftig förändring för svenska kronan

Foto: L. Mimietz

Text: Redaktionen