SVERIGE: Ger besked om amorteringskravet

2023 04 20

Finansmarknadsministern uttalar sig om möjligheten till en amorteringspaus.

Det ekonomiska läget i Sverige har pressat hushållen ordentligt och många håller hårt i plånboken.

Den höga inflationen har efterföljts av snabba räntehöjningar, någonting som ställer till det för många.

Under valrörelsen öppnade Moderaterna för en paus i amorteringskravet, någonting som finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) nu menar inte är aktuellt.

– Det ligger inte i korten just nu, nu har vi just presenterat en vårbudget med stora förstärkningar till de mest pressade hushållen, säger Wykman (M) i 30 minuter.

“Är alltid lättare”

En utredning gällande amorteringen har tillsatts och den väntas vara färdigställd till 2024.

Wykman uttalar sig om löftet som gavs inför valet och hur det ser ut i nuläget.

– Det är alltid lättare att vara exakt när man har facit i hand, men så fungerar tyvärr ingen människas liv eller situation. Man får göra det bästa utifrån den situation man befinner sig i. Det har varit rätt att ge mest stöd till dem som har de minsta marginalerna, säger han.

Mjukare linje

I en intervju med DN har Finansinspektionens nya generaldirektör Daniel Barr öppnat för att amorteringskraven skulle kunna slopas i framtiden.

Detta ifall det framkommer bättre sätt att få ner de svenska hushållens höga belåningsgrad.

Tuff situation

Det är många som förespråkat en mjukare linje när det kommer till amorteringskraven.

Det på grund av det tuffa ekonomiska läget för många människor.

Inflationen är alltjämt högt över centralbankens målsättning om 2 procent, och styrräntan har höjts till 3,0 procent efter en längre tid med betydligt lägre räntor.

Välkomnar utredning

Finansmarknadsminister Wykman menar att han tolkar Daniel Barrs uttalanden som att han välkomnar utredningar om saken.

Däremot fasthåller han att Sverige behöver ha en amorteringskultur.

Vidare understryker Wykman att det finns flera tillgängliga verktyg för att stötta hushållen.

Foto: T. Kent

Text: Redaktionen