SVERIGE: Fortsatt oro på bostadsmarknaden

2022 12 08

Bostadspriserna fortsätter att sjunka i Sverige.

Under november sjönk villapriserna med tre procent jämfört med oktober, enligt nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På årsbasis har villapriserna sjunkit med åtta procent.

Priserna på bostadsrätter sjönk i genomsnitt med en procent i november.

I Göteborg var nedgången tre procent och i Malmö fyra procent. För Stockholmsregionen var fallet betydligt mindre. I centrala Stockholm uppmättes nedgången till en procent.

– Den ekonomiska oron fortsatte påverka bostadsmarknaden i november. På villamarknaden var skillnaden mellan utgångspriset och slutpriset negativt på riksnivå för första gången sedan december 2012, säger Jonas Rosén, vd på Mäklarsamfundet.

Konstant prisnedgång

Trenden speglar oron på bostadsmarknaden. Under de senaste åtta månaderna har det varit en konstant prisnedgång.

– Sedan toppen i början av året har priserna på riksnivå för bostadsrätter sjunkit med 12 procent och för villor med 13 procent,  säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Han tillägger:

– Under pandemiåren 2020/21 ökade priserna kraftigt och för bostadsrätter har nedgångarna 2022 inneburit att priserna närmat sig de nivåer som rådde före pandemin. Villor ligger än så länge tydligt över de nivåer som rådde vid inledningen av 2020.

Samtidigt betonar Mäklarsamfundet att köpare och säljare tenderar att börja möta varandra i den nya prisbilden.

–  Vi ser att utbudet minskar, en indikation på att säljare och köpare börjar mötas i högre grad än tidigare, säger Jonas Rosén

Prisstatistik bostadsrätter, november 2022

BOSTADSRÄTTER

1 MÅN

3 MÅN

12 MÅN

MEDELPRIS (KR/KVM)

Riket

- 1%

- 2%

- 7%

41482

Centrala Stockholm

- 1%

- 2%

- 8%

99144

Stor-Stockholm

± 0%

+ 1%

- 7%

61665

Centrala Göteborg

- 3%

- 8%

- 10%

59325

Stor-Göteborg

- 3%

- 7%

- 9%

43935

Centrala Malmö

- 2%

- 4%

- 6%

35962

Stor-Malmö

- 4%

- 6%

- 6%

32438

Prisstatistik villor, november 2022

VILLOR

1 MÅN

3 MÅN

12 MÅN

MEDELPRIS

Riket

- 3%

- 8%

- 8%

3528 000

Stor-Stockholm

- 2%

- 6%

- 10%

6679 000

Stor-Göteborg

- 3%

- 8%

- 12%

5059 000

Stor-Malmö

- 3%

- 9%

- 12%

4515 000

Källa: Svensk Mäklarstatistik 

Foto: I. Rifath

Text: Redaktionen