SVERIGE: Folkhälsomyndigheten utfärdar varning

2022 10 21

Enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier kan spridningen av covid-19 komma att öka under hösten.

Myndigheten varnar för att det finns en risk för att nya varianter som är mer smittsamma och har en större förmåga att undgå immunförsvaret får spridning. 

– Det är flera varianter som har samlat på sig mutationer som gör att de har en högre förmåga att slinka igenom immunförsvaret, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, till SVT Nyheter.

Folkhälsomyndighetens scenarier

  • Scenario 0: Virusvarianten BA.5 antas fortsätta dominera smittspridningen under hela perioden.
  • Scenario 1: Nya virusvarianter med en förmåga att undgå människors immunförsvar antas successivt ta över spridningen. De nya virusvarianterna antas dessutom i genomsnitt vara 30 procent mer smittsamma än BA.5.
  • Scenario 2: Nya virusvarianter med en förmåga att undgå människors immunförsvar antas, liksom i scenario 1, successivt ta över spridningen. De nya virusvarianterna antas dessutom i genomsnitt vara 50 procent mer smittsamma än BA.5.

– I scenario 0 avtar smittspridningen under hösten. I scenario 1 och 2 sker däremot en ökning av nya fall. Toppen nås i mitten av december i scenario 1 och i slutet av november i scenario 2. Om dessa ökningar skulle ske, innebär det i förlängningen ett ökat behov av sjukhusvård, framhåller FHM.

"Behöver finnas en beredskap"

Lisa Brouwers, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, betonar att de behöver finnas en beredskap inför en ny smittovåg.

– Eftersom det finns så många osäkerhetsfaktorer kring smittspridningens utveckling är scenarierna mycket svåra att beräkna. Det gäller särskilt egenskaperna hos eventuella nya virusvarianter, vilket påverkar när de skulle kunna ta över och hur snabbt det skulle ske. Inom hälso- och sjukvården och omsorgen behöver det finnas en beredskap för ett ökat vårdbehov. Det är viktigt att alla minskar risken för att drabbas av allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19 genom att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer, säger hon i ett pressmeddelande.

Foto: Folkhälsomyndigheten resp Mulyadi

Text: Redaktionen