SVERIGE: Flera storföretag tar ställning gällande kärnkraft

2023 03 05

Flera företag i Sverige ger ett tydligt svar i kärnkraftsfrågan.

Efter en tid av höga elpriser har energifrågan varit en het debatt i Sverige.

Vad gäller storföretagen i Sverige som behöver mest el är det tydligt vad som behöver göras.

Nio av elva tillfrågade företag anser att det är “ganska viktigt” eller “mycket viktigt” att det byggs ny kärnkraft, rapporterar SVT.

– Sverige kommer att behöva mer el för att industrin ska ska klara sina satsningar, säger Mikael Staffas, vd för gruvföretaget Boliden.

Kommer öka förbrukningen

Gruvbolaget LKAB kommer öka sin elförbrukning till så mycket som 70 TWh år 2045, vilket är lika mycket el som Danmark använder idag.

Såväl LKAB som företaget H2 Greensteel och förpackningstillverkaren Smurfit Kappa vill se mer kärnkraft.

– Vi behöver mer sol-, vind- och kärnkraft, säger Jan Moström, vd på LKAB.

Finns oro

Inom industrin finns en tydlig oro för elbrist som kan hota nya satsningar och tusentals jobb.

Regeringen har som mål att driva igenom en ändring av Sveriges mål från 100 procent förnybar till 100 procent fossilfri el till 2045 i syfte att skapa förutsättningar för ny kärnkraft.

Produktionen ökade

Enligt Energimyndigheten ökade elproduktionen i Sverige under det gångna året samtidigt som elanvändningen minskade.

Därmed uppgick nettoexporten av el till 33 TWh, vilket är högre än året innan.

– Totalt under året var elproduktionen cirka 170 TWh och elanvändningen 137 TWh. Det motsvarar en ökning av produktionen med cirka 1 procent och minskning av elanvändningen med cirka 5 procent jämfört mot 2021, framhåller myndigheten.

Exporterade mer

Vad gäller kraftslagens andel av elproduktionen under 2022 var 41 procent vattenkraft och 19 procent vindkraft.

Samtidigt var kärnkraftens andel 29 procent, värmekraft 9 och solkraft 1 procent.

– Under 2022 importerade Sverige 6,2 TWh el, inklusive transitering. Det är en minskning med cirka 26 procent mot 2021. Vi exporterade 39,4 TWh el, inklusive transitering, vilket är en ökning med cirka 16 procent, förklarar Energimyndigheten.

Foto: Vattenfall Group

Text: Redaktionen