SVERIGE: Farlig parasit har hittats – är mycket ovanlig

2023 04 01

Rävens dvärgbandmask har påträffats i Borlänge.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt som påvisat ett fall av rävens dvärgbandmask.

Den senaste gången ett fall påvisades i Borlänge var 2011.

Risken att människor blir sjuka är mycket liten, men jakthundar i smittade områden kan behöva avmaskas oftare.

– Det är inte förvånande att stöta på enstaka fall när man börjar leta. Parasiten kan förväntas finnas fläckvis i landet, något som övervakningen 2011-2014 visade, säger Eva Osterman Lind, veterinär och parasitolog på SVA.

Enbart två fynd

Det pågår för närvarande en landsomfattande bevakning av parasiten.

Sedan 2021 har enbart två fynd gjorts.

Räven som var smittad sköts på Kalkberget nära Romme, söder om Borlänge.

“Från hela landet”

Enligt SVA behöver Borlängebor inte vidta några särskilda åtgärder då det är ovanligt att människor blir sjuka av parasiten.

En omfattande bevakning håller koll på fallen.

– I den pågående övervakningen tar vi in prover från hela landet men bara ett nytt fall har hittats tidigare, det var 2021 i Kungsbacka kommun, säger Eva Osterman Lind.

Sjukdomen är svårbehandlad

Om en människa infekteras kan parasiten få fäste i lever och lungor.

Därefter bildar den blåsliknande formationer som kan växa tumörartat.

– Rävens dvärgbandmask Echinococcus multilocularis förekommer i många länder på norra halvklotet, i Europa främst i Centraleuropa. Fall bland människa är ovanliga men allvarliga eftersom sjukdomen är svårbehandlad, förklarar Folkhälsomyndigheten.

Flera djur

Trots att räven är det vanligaste huvudvärddjuret kan flera andra djur, däribland hundar, katter och lodjur, bära på parasiten.

Sorkar och gnagare agerar mellanhand för parasiten och får i sig maskägg när de söker mat på kontaminerad mark.

– Rävar och andra köttätande djur kan få i sig larver när de äter infekterade gnagare. I huvudvärddjuret utvecklas larverna till maskar som utsöndrar nya ägg. Äggen från rävens dvärgbandmask är mycket kyltåliga och kan leva länge i det fria med bibehållen smittsamhet, framhåller FHM.

Foto: E. Mclean

Text: Redaktionen