SVERIGE: Familjelyckan i fara för snusande män

2022 06 22

Studier föreslår att män som snusar minskar sina möjligheter att bli föräldrar.

Män som snusar har färre spermier jämfört med icke-snusande män. 

Det hävdar ny forskning från Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet, rapporterar Sveriges Radio.

Mindre chans att bli pappa

Enligt studien har män som gillar att stoppa in en prilla under läppen ungefär 25 procent färre spermier än de som avstår snuset.

Det motsvarar cirka tio procents mindre chans att kunna skaffa barn, menar Jonathan Axelsson, biträdande överläkare på reproduktionscentrum vid Skånes universitetssjukhus.

Risken ökar med prillorna

Och ju fler prillor som hamnar i munnen, desto mindre minskar chanserna till att någon gång kunna bli pappa.

– Ju fler snusdosor man konsumerar i veckan, desto lägre var spermieantalet, säger Jonathan Axelsson till SR.

Tyngre studie

Tidigare har andra studier förkastat det samband som de skånska forskarna nu försöker påvisa. Men den här forskningen väger tyngre, menar överläkaren.

– Den här studien hade fler snusare med. Dessutom finns studier på djur där man har sett att djur som utsatts för nikotin har spermieantalet sjunkit, säger Jonathan Axelsson.

En miljon snusare

Enligt tobaksjätten Swedish Match finns det ungefär en miljon snusare i Sverige. 

Det är en siffra som har ökat samtidigt som antalet rökare i landet minskat.

Fertila snusar mest

I en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  2020 uppgavs att drygt 25 procent av män mellan 17 och 84 år snusar dagligen.

Allra vanligast var det i den yngsta, och mest fertila, gruppen i åldern 17–29 år. I den åldersgruppen hade 29 procent snusat under den senaste månaden.

Bara tillåtet i Sverige

År 2018 kom ett EU-beslut om att inga andra länder i unionen än Sverige får lov att sälja snus. Anledningen är ett speciellt avtal som Sverige krävde att få i hamn med EU när landet gick med i unionen 1994, uppger SR.

– Tobak för användning i munnen är beroendeframkallande och skadligt för hälsan. Att lyfta förbudet mot att placera tobak för användning i munnen på marknaden skulle kunna innebära en allmän ökning av de skadliga effekterna av tobak i EU, sade en av EU-domstolens generaladvokater, Henrik Saugmandsgaard Øe, i samband med beslutet.

Foto: Swedish Match

Text: Redaktionen